Bez kategorii

Factoring jako sposób na zachowanie płynności finansowej różnego rodzaju firm

Factoring to stosunkowo nowe zjawisko polegające na finansowania działalności przedsiębiorstwa. Definicja faktoringu obejmuje trzy podmioty, których udział, dla zaistnienia usługi, jest niezbędny. Są to: faktor, faktorant i dłużnik. Faktorem nazywamy wyspecjalizowaną firmę, która zajmuje się wykupywaniem wierzytelności danego przedsiębiorstwa, pochodzących ze sprzedaży wyrobów bądź usług.

Przedsiębiorstwo, od którego są kupowane wierzytelności, nazywamy faktorantem. Dłużnik z kolei to odbiorca towarów albo usług pochodzących od faktoranta, a co więcej, dłużnik nie musi wyrazić zgody na zawarcie umowy factoringu. Dzięki tej usłudze finansowej przedsiębiorstwa zachowują płynność finansową, ponieważ na podstawie umowy z faktorem otrzymują od razu około dziewięćdziesięciu procent należności, wynikających z tytułu faktur.

Finansowanie
Finansowanie

Faktoring a jego rodzaje

Formy faktoringu są uzależnione od następujących czynników. Z jednej strony bierze się pod uwagę sposób płatności, z drugiej natomiast zakres proponowanych usług. Wyróżnia się trzy rodzaje faktoringu. Jest to faktoring pełny, zwany także właściwym, bez regresu, faktoring niepełny, określany jednocześnie mianem niewłaściwego, z regresem oraz faktoring mieszany.

Z faktoringiem pełnym mamy do czynienia wówczas, kiedy zachodzą określone warunki. Faktor samodzielnie dochodzi od dłużnika spłaty należności i w całości przejmuje na siebie ryzyko dotyczące wypłacalności dłużnika. Jeśli należność nie zostanie uregulowana przez dłużnika, faktor sam musi zabiegać o jej odzyskanie.

Faktoring niepełny polega na wykupieniu wierzytelności, jednak faktor nie bierze na siebie zobowiązania samodzielnego dochodzenia wypłacalności dłużnika.

Faktoring mieszany łączy cechy faktoringu pełnego i niepełnego. Faktor wykupuje wierzytelności dłużnika, samodzielnie będzie dochodził jego wypłacalności, jednak umowa faktoringu dotyczy w tym przypadku z góry ustalonej kwoty. Niezależnie od rodzaju koszt faktoringu jest dość wysoki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *