Bez kategorii

Serwis aparatu USG, przegląd techniczny ultrasonografów

Aparat USG to niezastąpione urządzenie diagnostyczne wykorzystywane w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich. Od prawidłowego i bezawaryjnego działania ultrasonografu zależy postawienie trafnej diagnozy pozwalającej na wdrożenie odpowiedniego leczenia. Dlatego też jedną z najważniejszych czynności, o które należy zadbać przez cały okres użytkowania aparatu USG, jest dokonywanie regularnych przeglądów i badań technicznych. Dzięki okresowo wykonywanym czynnościom serwisowym możliwe jest wcześniejsze wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia i natychmiastowa naprawa lub wymiana uszkodzonych komponentów na nowe. Takie działania zwiększają bezpieczeństwo użytkowania ultrasonografów, pozwalają również na ich wydajną pracę przez długie lata.

Warto tutaj wspomnieć, że konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów urządzeń medycznych, w tym aparatów USG, nakłada na placówki opieki zdrowotnej ustawa o wyrobach medycznych z 2010 roku. Dotyczy to zarówno nowej, jak i używanej aparatury medycznej.

Jak często wykonywać przegląd techniczny aparatu USG?

Według danych statystycznych średni czas eksploatacji aparatu USG wynosi w Polsce od 8 do 10 lat. Po tym czasie lekarze diagności, jak i osoby zarządzające placówkami medycznymi rozpoczynają proces poszukiwania nowego aparatu USG. Z uwagi na fakt, iż czas, w którym urządzenie pozostaje w użytku, jest dość długi, trzeba zadbać o jego regularne przeglądy techniczne. Jak często powinno się je jednak wykonywać?

Obecnie obowiązujące prawo niestety tutaj nie pomaga, gdyż ustawa o wyrobach medycznych nie określa jak często powinno się je przeprowadzać. Jednakże tego typu adnotacja powinna być zawarta w dokumentacji dotyczącej danego urządzenia. To bowiem producent konkretnego modelu aparatu USG określa, jak często ma być przeprowadzany przegląd techniczny.
Przyjmuje się, że powinno się tego dokonywać przynajmniej raz w roku – chyba że producent umieścił na karcie inne zalecenia. Konieczność wcześniejszego przeprowadzania serwisowania może także wynikać z usterki, która pojawiła się w trakcie użytkowania, a która może rzutować na wyniki dostarczane przez sprzęt USG.
Regularne serwisowanie jest konieczne nie tylko po to, by zapewnić sprawną pracę całego urządzenia, ale też ze względów gwarancyjnych. Niedopełnienie tego obowiązku – na przykład zlecając kontrole zbyt rzadko lub nie prowadząc odpowiedniej dokumentacji – może doprowadzić do problemów ze zgłaszaniem usterek w ramach gwarancji producenta.

Serwis i naprawa sprzętu medycznego

Każdy zakupiony sprzęt medyczny, w tym aparaty USG, podlega serwisowi gwarancyjnemu oraz tak zwanemu serwisowi pogwarancyjnemu. W świetle obowiązujących przepisów, za odpowiedni poziom serwisowania urządzeń medycznych, z których korzysta się w danej placówce opieki zdrowotnej, odpowiada jego dyrektor, a częstotliwość wykonywanych czynności serwisowych zależy od zaleceń producenta. W praktyce oznacza to, że aby zachować wszelkie uprawnienia gwarancyjne, w tym możliwość bezpłatnej naprawy, konserwacji czy kalibracji aparatu USG w okresie gwarancji, należy dokonywać regularnych przeglądów technicznych. Aby wydłużyć czas eksploatacji aparatu USG, po zakończonym okresie gwarancyjnym warto rozważyć profesjonalny serwis pogwarancyjny świadczony przez specjalistyczne firmy, które są w stanie zapewnić odpowiednie usługi i części zamienne.
Czynności wykonywane w ramach przeglądu określane są przez producenta, który definiuje zarówno częstotliwość wymaganych przeglądów, jak i podmioty uprawnione do ich wykonywania. Co więcej, każdorazowo przeprowadzony serwis techniczny – czy to zwyczajowo zlecany co roku czy na skutek awarii – powinien być odpowiednio udokumentowany. We wspomnianej dokumentacji powinny zostać zawarte następujące informacje:
• data wykonania przeglądu technicznego;
• wyniki testu technicznego;
• ewentualne uwagi, które mogły pojawić się podczas serwisowania.
Podsumowując serwis aparatu USG to gwarancja właściwej konserwacji i eksploatacji urządzenia, co przekłada się na bezpieczeństwo nie tylko pacjentów, ale również diagnostów.

Dodaj komentarz