AktualnościFinanse

Najważniejsze rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

W dzisiejszych czasach zawieramy wiele różnych umów i kontraktów. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy. Zawsze istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo, że któraś ze stron umowy z jakiegoś powodu nie wypełni swoich zobowiązań. Co w takiej sytuacji? Tu z pomocą przychodzą nam rozmaite gwarancje ubezpieczeniowe. Oto ich najważniejsze rodzaje.

gwarancja
Gwarancja

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium jest jedną z najważniejszych gwarancji ubezpieczeniowych. Jest ona wykorzystywana w trakcie przetargu i zgodnie z nią firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłacenia stronie gwarantowanej sumy pieniędzy w określonych przypadkach zatrzymania wadium.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Niezwykle przydatna okazuje się także gwarancja zwrotu zaliczki. Jeśli chodzi o tę gwarancję, ubezpieczalnia zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej inwestorowi, w przypadku gdy wykonawca nie dopełni zobowiązań umowy, wykorzysta zaliczkę niezgodnie z jej przeznaczeniem lub nie odda jej w określonym w umowie terminie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Jest to gwarancja, która ma zabezpieczyć właściwe wykonanie umowy. W tym przypadku firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do zapłaty na rzecz zamawiającego określonej kwoty jeśli wykonawca nie wykona umowy zgodnie z tym, co zostało zapisane w kontrakcie. Dotyczy to zarówno zachowania określonych terminów, jak i różnych wymogów jakościowych.

Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek

Wady i usterki zdarzają się nawet w najlepszych firmach. Istotne jest jednak, by wykonawca zobowiązał się do usunięcia ewentualnych wad i usterek należycie i w określonym czasie. W przypadku tej gwarancji firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłaty określonej wcześniej kwoty jeśli wykonawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Warto na sam koniec podkreślić, że nie każda gwarancja jest taka sama. Wiele gwarancji ubezpieczeniowych można dostosować do swoich potrzeb i sformułować tak, by jak najlepiej się zabezpieczyć. W tym celu warto popytać o gwarancje w różnych firmach ubezpieczeniowych, ponieważ każda zapewnia nieco inne warunki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *