Bez kategorii

Co rozumiemy pod pojęciem handlu zagranicznego?

Wymiana towarów i usług funkcjonowała od zarania dziejów i była znana już w starożytności. Wraz z rozwojem cywilizacji zaczęły zmieniać się jej formy. Techniki handlu zagranicznego opierały się najpierw na wymianie towarowej, do której w kolejnych stuleciach doszły płatności i zaczęto posługiwać się pieniędzmi.

W czasach współczesnych obserwujemy ogromną różnorodność kontaktów handlowych z zagranicą, toteż, jeśli mówimy o handlu zagranicznym, to najczęściej mamy na myśli szeroki zakres działań związanych z poszukiwaniem, nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji gospodarczych z zagranicą.

Handel zagraniczny
Handel zagraniczny

Do najbardziej popularnych form handlu zagranicznego należą współcześnie import, eksport oraz tak zwane transakcje tranzytowe. Ich charakterystyczną cechą jest to, że w funkcjonowaniu tych zjawisk należy przestrzegać ściśle określonych procedur, typu określone, stałe miejsce, ustalony czas czy wybrana forma transakcji.

Ubezpieczenia kontraktów zagranicznych

Ubezpieczenia kontraktów zagranicznych są po prostu niezbędne. Obejmują one ponoszenie różnego rodzaju ryzyka, zaczynając od kosztów związanych z poszukiwaniem rynków zbytu, a kończąc na ubezpieczeniu kosztów, na które został narażony przedsiębiorca w momencie, gdy do zawarcia transakcji (z różnych przyczyn) nie doszło.

Czym jest eksport?

Eksport to przede wszystkim wywożenie za granicę gotowych wyrobów bądź towarów, rodzimego pochodzenia, które zostały wyprodukowane w danym kraju. Za eksport uważa się również wywożenie poza granice państwa z zamiarem sprzedaży produktów znacznie przetworzonych w kraju. Eksport obejmuje poza tym szeroki zakres usług świadczonych na rzecz cudzoziemców.

Najbardziej znane i popularne rodzaje eksportu to eksport bezpośredni i eksport pośredni. Z eksportem bezpośrednim mamy do czynienia wówczas, gdy do transakcji pomiędzy stronami dochodzi bez udziału pośrednika. W odwrotnej sytuacji, kiedy umowa kupna-sprzedaży jest zawarta przy pomocy pośrednika, mówimy o eksporcie pośrednim.

Dodaj komentarz