Bez kategorii

Bezpieczeństwo w miejscu pracy, gdzie występuje zagrożenie wybuchem

Na temat minimalnych wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscach zagrożonych wybuchem, możemy poczytać w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Określa ono zarówno zachowania w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem, jak i wymagania bezpieczeństwa w miejscach, w których może nastąpić ryzyko atmosfery wybuchowej.

Organizacja pracy w miejscu, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem

Wśród wielu obowiązków pracodawcy, do jednych z najważniejszych należy właściwa organizacja pracy. Przede wszystkim należy zapewnić pracownikom właściwe szkolenie dotyczące pracy w miejscach narażonych na wybuch. Poza tym pracodawca powinien zawsze dopilnować wszystkich zezwoleń dotyczących wykonywania prac niebezpiecznych oraz dać pracownikom dostęp do pisemnych instrukcji na temat wykonywania takich robót. Niezbędne jest także zapewnienie odpowiednich strojów, które nie wywołują wyładowań elektrostatycznych oraz odpowiednich warunków ewakuacji w razie zagrożenia.

Zagrożenie wybuchem

Jakie dodatkowe środki powinien podjąć pracodawca?

Oprócz wymienionych wyżej działań w zakresie organizacji pracy, pracodawca jest także zobowiązany do podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Przede wszystkim powinien on zapewnić takie urządzenia oraz elementy w miejscu pracy, które mają właściwości minimalizujące zagrożenie wybuchem. Tego typu środki ochronne powinny mieć na celu zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej oraz samego zapłonu, a także ograniczanie efektu wybuchu, gdy ten już nastąpi.

Ważne formalności

W przypadku fabryk, zakładów produkcyjnych i innych miejsc pracy, w których mogą tworzyć się wybuchowe mieszaniny, powinna być przeprowadzona profesjonalna ocena zagrożenia wybuchem. Przy jej pomocy wyznaczana jest nie tylko strefa zagrożenia wybuchem, ale także poszczególne zagrożone pomieszczenia oraz opracowywana jest dokumentacja graficzna. Ocena zagrożenia przeprowadzana jest między innymi na podstawie objętości mieszaniny wybuchowej, która występuje w danym pomieszczeniu.

Bez względu na rodzaj zakładu czy fabryki, pracodawcy są także zawsze zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków przeciwpożarowych. Niezbędne jest nie tylko wyznaczenie tras przeciwpożarowych, ale także wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy. Warto także pamiętać o tym, że przynajmniej raz w roku urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddane przeglądom technicznym w celu zachowania bezpieczeństwa i niezawodności. Szczegółowe kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w strefach zagrożonych wybuchem omawia dyrektywa ATEX.

Dodaj komentarz