BiznesBlogEdukacja

Na czym polega przysięgłe tłumaczenie?

Nie zawsze zwykłe tłumaczenie jest wystarczającym dokumentem. Czasami pojawia się potrzeba skorzystania z usług tłumacza przysięgłego. Należy jednak pamiętać o tym, że nie każdy tłumacz języka czeskiego jest jednocześnie tłumaczem przysięgłym. Wymaga to bowiem zdobycia specjalnych uprawień i spełnienia konkretnych wymogów. Dopiero po zdaniu egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego otrzymuje specjalne uprawnienia i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Czym zatem są tak naprawdę tłumaczenia przysięgłe?

Czym są tłumaczenia przysięgłe?

Zwykłe tłumaczenie na czeski to zupełnie co innego niż tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenie przysięgłe określane jest mianem tłumaczenia uwierzytelnionego. Ilość znaków na stronie i liczba stron tłumaczenia przysięgłego została umocowana prawnie i jednocześnie jest bezdyskusyjna.

Tłumacz przysięgły języka czeskiego

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, strona obliczeniowa za tłumaczenie przysięgłe wynosi 1125 znaków ze spacjami. Z góry narzucona jest także minimalna cena za stronę tłumaczenia przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe może być dokonywane wyłącznie przez osoby znajdujące się na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe mogą być zarówno pisemne, jak i ustne.

Tłumacz przysięgły języka czeskiego – na czym polega jego praca?

Tłumacz przysięgły języka czeskiego jest osobą zaufania publicznego, która zdała egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości, a zasady wykonania tego zawodu są regulowane przez konkretną Ustawę – Dz.U. 2004 Nr 273 poz. 2702. Z pewnością nie chodzi tutaj wyłącznie o tłumaczenie na czeski jakiegoś zwykłego tekstu czy dokumentu. Zajmuje się on sporządzaniem i poświadczaniem tłumaczeń z języka czeskiego na polski oraz z języka polskiego na czeski. Tłumacz przysięgły języka czeskiego sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez inne osoby. Ponadto sporządza on i poświadczone odpisy pism w języku czeskim oraz sprawdza i poświadcza odpisy pism sporządzonych przez osoby trzecie. Do obowiązków tłumacza przysięgłego zalicza się ciągłą aktualizację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykonywanie powierzonych zadań z nienaganną starannością i bezstronnością. Musi on postępować w każdym przypadku zgodnie ustalonymi przepisami prawa. Jego zadaniem jest zachować w tajemnicy wszystkie fakty i okoliczności, które zostały przez niego poznane podczas tłumaczenia.

Dodaj komentarz