BiznesBlogUsługi

Jak skutecznie przeprowadzić kampanię e-marketingową?

Uruchomienie kampanii e-marketingowej jest bardzo proste. Są przecież gotowe rozwiązania, pozwalające zrobić to za pomocą praktycznie kilku kliknięć. Uruchomienie skutecznej kampanii e-marketingowej to już zupełnie inny poziom. Dlatego warto zapoznać się z poniższym tekstem, aby nie tracić czasu ani pieniędzy na coś, co nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Najważniejszy jest dobry początek

To właśnie właściwe podejście, jeśli chodzi o kampanie e-marketingowe jest tym, co wyróżnia skuteczną realizację od tej nieskutecznej. Co prawda czasem spontaniczność i pójście na żywioł może przynieść bardzo pozytywne rezultaty – to jednak przypadki sukcesów takiego podejścia są znacząco rzadsze od porażek.

Kampanie e-marketingowe

Zacznijmy od ustalenia celu naszej kampanii. Jeśli pominiemy ten krok lub nie zdefiniujemy go wystarczająco, to nie będziemy nawet w stanie powiedzieć na koniec czy nasza kampania się udała, czy też nie. Cel może być prosty – np. wzrost sprzedaży produktu X o Y procent. Mając cel – czas na określenie grupy docelowej. Mogłoby się wydawać, że skoro cel mamy jasny to jest nam wszystko jedno, jaka grupa docelowa pomoże w jego osiągnięciu. Jednak tak naprawdę produkt X zapewne z jakiegoś powodu jest popularniejszy w ramach danej grupy ludzi. Mogą to być na przykład studenci, seniorzy albo gospodynie domowe. Dobrze jest doprecyzować, czy te 10% wzrostu ma być zrealizowane w ramach obecnej grupy nabywców, czy też chcemy rozszerzyć grupę docelową i wzrost ma być pochodną tego rozszerzenia. Teraz pozostaje tylko kwestia wyboru narzędzi, które wykorzystamy w naszej kampanii (nie zapominajmy o Facebooku) i możemy wreszcie zaczynać.

Uruchomiliśmy kampanie e-marketingowe

Jeśli dobrze przyłożyliśmy się do analizy wstępnej, to możemy mieć nadzieję, że kampania docelowa pójdzie sprawnie i przyniesie oczekiwane rezultaty. Nie powinniśmy jednak czekać bezczynnie na zakończenie założonego okresu kampanii, tylko na bieżąco śledzić jej postępy. Śledzenie to należy rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze – sprawdzanie bezpośrednich wskaźników jak choćby wzrost liczby zamówień ze sklepów czy raporty sprzedażowe. Ważny jednak jest również odbiór społeczny naszej kampanii. Być może na przykład nie zwróciliśmy uwagi na jakiś aspekt, w wyniku którego ktoś właśnie uruchomił kampanię przeciwko nam w sieciach społecznościowych. Musimy dostosować wtedy nasze działania do zmienionej sytuacji. W zależności od poziomu naszej winy będziemy musieli nawet przerwać kampanię lub znacząco zmienić jej założenia. Jeśli jednak nie napotkamy na tego typu przeszkody to pozostaje nam świętowanie końca (mamy nadzieję że skutecznej) kampanii. Na koniec bardzo uważnie przeanalizujmy wyniki, porównajmy je z oczekiwaniami i wykorzystajmy, planując następne kampanie e-marketingowe.

Dodaj komentarz