Bez kategorii

Psychoterroryzm – pierwsze tego typu studia wyższe w Polsce

Najpoważniejszym obecnie zagrożeniem dla społeczności międzynarodowej oraz systemów bezpieczeństwa wielu światowych państw nie są zagrożenia demograficzne, żywnościowe, militarne czy też klimatyczne, lecz niebezpieczeństwo związane ze światowym terroryzmem. Aby móc z nim skutecznie walczyć, należy poznać wszystkie aspekty związane z tym zjawiskiem, łącznie z motywami psychologicznymi oraz socjologicznymi. Umożliwia to nowo otwarty i zapewne pierwszy w Polsce kierunek studiów na specjalności Psychoterroryzm, którego organizatorem jest warszawska Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (UTH).

Eskalacja przemocy

Zjawisko terroryzmu jest dzisiaj o wiele częstsze niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i niestety wszystko wskazuje na to, że będzie się ono jeszcze bardziej nasilać. Przyczyny światowego terroryzmu są wielorakie, począwszy od politycznego i religijnego ekstremizmu, na chciwości i żądzy władzy kończąc.

Psychologiczna strona terroryzmu

Bez względu na motywy działania grup i organizacji terrorystycznych, aktywność ich członków jest ściśle powiązana z aspektami psychologicznymi oraz socjologicznymi. Pomoc w zrozumieniu zachowań współczesnych terrorystów oferują pierwsze w naszym kraju innowacyjne studia magisterskie Psychoterroryzm realizowane w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne UTH. Zdobyta wiedza akademicka umożliwia prawidłowe zdiagnozowanie konkretnego ataku terrorystycznego pod kątem psychologicznym, świadome ocenienie zachowania terrorysty oraz związków pomiędzy terroryzmem a ekstremizmem, a także poznanie zewnętrznych i wewnętrznych motywów zamachów terrorystycznych.

Współczesny terroryzm to nie tylko zakrojone na szeroka skalę działania militarne, ale również przemoc fizyczna, werbalna czy też psychiczna. Jednak wszystkie te działania mają jeden wspólny cel, zaszantażowania i wywołania strachu w świadomości danej społeczności. Studia magisterskie Psychoterroryzm w UTH mają przede wszystkim za zadanie przygotować absolwentów do skutecznej walki ze zjawiskiem terroryzmu międzynarodowego, batalii o jak najszybsze ocenienie zachowań potencjalnych zamachowców i wyeliminowanie metody samego ataku.

Popyt na specjalistów wciąż rośnie

Niestety, dopóki nie uda się znaleźć skutecznego antidotum na przyczyny dzisiejszych konfliktów oraz roszczeń różnorodnych organizacji religijnych, ideologicznych czy też etnicznych, dopóty akty terroru będą coraz powszechniejszym zjawiskiem na arenie międzynarodowej. Obecnie występuje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do skutecznego zwalczania światowego terroryzmu. Studia na specjalności Psychoterroryzm w UTH gruntownie przygotowują do pełnienia tej roli i pracy w jednostkach antyterrorystycznych oraz agendach wywiadowczych.

Dodaj komentarz