Bez kategorii

Długi – czy można je dziedziczyć?

Spadek to nie tylko prawa, ale także obowiązki majątkowe, które w momencie śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. W skład pozostawionego spadku wchodzą więc nie tylko aktywa zmarłego, które pozostawił po swojej śmierci, ale również wszelkie zobowiązania, które za życia nie zostały wypełnione, w tym niespłacone długi.

prawo spadkowe

Zmiany w prawie spadkowym

Do 2015 roku istniała możliwość jedynie przyjęcia prostego spadku – spadkobierca miał możliwość przyjęcia spadku w całości, tym samym przejmując odpowiedzialność za wszystkie ewentualne długi zmarłego albo go odrzucić. Co więcej, dawne prawo spadkowe stanowiło, że przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca nie miał dostępu do wszystkich informacji dotyczących dokładnego majątku zmarłego i zobowiązań finansowych. Dwa lata temu nastąpiły jednak znaczące zmiany związane z dziedziczeniem i okazały się bardzo korzystne dla spadkobierców – nastąpiło bowiem ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Ochrona przed długiem spadkowym

Główną zmianą w prawie spadkowym jest zapis dotyczący konieczności przyjęcia lub odrzucenia spadku w określonym terminie. Wcześniej osoba, która w ciągu 6 miesięcy od powołania do spadku nie złożyła żadnego oświadczenia, traktowana była, jakby przyjęła spadek, co często pociągało za sobą dziedziczenie długów spadkodawcy. Obecnie brak działania ze strony spadkobiercy uznawany jest za przyjęcie spadku z ograniczeniem za długi, tym samym znika więc ryzyko nieświadomego przyjęcia na siebie zobowiązań i zadłużeń zmarłego.

Dobrodziejstwo inwentarza

Przed przejęciem długów spadkobiercy chronić ma przede wszystkim dobrodziejstwo inwentarza. Według znowelizowanych przepisów nie oznacza to jednak wcale, że spadkobierca jest całkowicie chroniony przed dziedziczeniem długów. W momencie, gdy zmarły pozostawia po sobie nieuregulowane obowiązku majątkowe, z chwilą jego śmierci przechodzą one na jednego lub kilku spadkobierców. Tym samym dzieci mogą dziedziczyć długi rodziców, a nawet długi innych krewnych. Osoba, która długów dziedziczyć nie chce w żadnym stopniu, może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. W przeciwnym razie zgodnie z prawem przyjmuje na siebie zobowiązania majątkowe z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca dziedziczy nieuregulowane należności jedynie do wysokości stanu czynnego spadku, czyli wysokości aktywów. Spadkobierca odpowiada więc za długi spadkowe do określonej wysokości, ale zawsze z całego swojego majątku od momentu przyjęcia spadku.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Adwokacką – adwokat-miling.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *