BlogEdukacja

Jaka jest cena pracy dyplomowej, czyli z czego rezygnują studenci dla tytułu magistra?

Wprawdzie większość osób posiadających wyższe wykształcenie wspomina studia jako czas niezwykły, pełen niesamowitych przeżyć, nawiązywania przyjaźni i znajomości, czas zabaw i ekscytacji, jednak nie sposób zapomnieć o stresie towarzyszącym każdej sesji egzaminacyjnej i ogromnej ilość pracy włożonej w osiągnięcie końcowego sukcesu – zwłaszcza związanej z pisaniem kolejnych prac dyplomowych.

Charakterystyka prac dyplomowych

Prace dyplomowe, a więc najpierw praca licencjacka, a następnie magisterska, są pracami wieńczącymi kolejne stopnie studiów.
Praca licencjacka pisana jest jako pierwsza, przez co jej trudność bywa nawet większa niż w przypadku pracy magisterskiej. Podstawowym problemem jest tutaj fakt, iż studenci – poza licznymi pracami zaliczeniowymi jedynie w niewielkim stopniu przygotowującymi do napisania pracy dyplomowej – nie mieli nigdy wcześniej styczności z pracą o podobnej charakterystyce i wymaganiach. Stąd też wielu nich popełnia rozliczne błędy już na etapie planowania tejże pracy. Nieustanne korygowanie błędów i nanoszenie uwag promotora potrafi wielokrotnie wydłużyć czas pisania pracy dyplomowej, a także zmusić studentów do dodatkowego i zupełnie niepotrzebnego wysiłku.

Praca dyplomowa
Praca dyplomowa

Niemałych problemów nastręcza również przygotowanie pracy magisterskiej. Wprawdzie piszące ją osoby zwykle mają już odpowiednie doświadczenie w tworzeniu prac dyplomowych, jednak praca magisterska to nieco inny, wyższy poziom trudności niż praca licencjacka. Praca magisterska wymaga od studenta znacznie lepszego przygotowania, większego zasobu wiedzy i nieco innego podejścia do prowadzenia ewentualnych badań czy analiz.

Cena pracy dyplomowej

Jak widać, każda kolejna praca dyplomowe jest dla studenta coraz to większym wyzwaniem. Aby mu podołać, musi na pewien czas podporządkować swoje życie aktualnemu celowi, jakim jest napisanie i następnie obrona pracy dyplomowej. W grę wchodzi tu nie tylko skupienie się na temacie pracy, ale często również rezygnacja z dotychczasowego trybu życia. Jaka jest więc faktyczna cena pracy dyplomowej?

Praktyka zaczerpnięta z doświadczeń wielu pokoleń studentów pokazuje, że tych kilka miesięcy poświęconych pisaniu pracy dyplomowej mija przede wszystkim pod znakiem wyszukiwania informacji, wielokrotnych odwiedzin w bibliotekach, intensywnej nauki oraz wprowadzaniu licznych zmian w tworzonym tekście. W okresie tym studenci rezygnują zwykle w pierwszej kolejności z prowadzonego dotychczas życia towarzyskiego (a przynajmniej znacznie ograniczają jego intensywność), ale nie tylko. Maksymalne skupienie wymaga często odstawienie na bok ulubionych książek, filmów czy gier. Przez te kilka miesięcy liczy się tylko praca dyplomowa. Ona jest celem, którego osiągnięcie zapewni dobry start w przyszłość.

Dodaj komentarz