Bez kategorii

Zastosowanie komórek macierzystych

Są określane jako pierwotne, niewyspecjalizowane i niedojrzałe komórki ciała ludzkiego. Mają unikalne zdolności dzielenia się, różnicowania i samoodnowy. To właśnie z komórek macierzystych rozwijają się wszystkie inne komórki ludzkiego organizmu. Stosowanie ich w transplantologii i medycynie daje wielu chorym osobom szansę na wyleczenie.

Komórki macierzyste i ich unikalne zdolności

Komórki macierzyste są obecne w ciele człowieka już od bardzo wczesnych etapów rozwoju embrionu. Biorą udział w budowie wszystkich jego tkanek i narządów. Według naukowców, każdy narząd ciała ludzkiego ma swoje specyficzne komórki macierzyste – np. z komórek macierzystych hemopeozy zbudowana jest nasza krew.

Komórki macierzyste obecnie stosuje się w leczeniu niemal 80 chorób. Przeszczepy przyjmują chorzy na białaczkę, wrodzone zaburzenia układu odpornościowego, niektóre złośliwe nowotwory, choroby dziedziczne. Naukowcy dostrzegają również szanse na zastosowanie ich w leczeniu autyzmu czy stwardnienia rozsianego.

bank krwi pępowinowej

Krew pępowinowa

Źródłami komórek macierzystych, z których są one obecnie pozyskiwane, jest szpik kostny, krew obwodowa oraz krew pępowinowa. Na tę ostatnią trzeba zwrócić szczególną uwagę. Komórki macierzyste pobrane właśnie z krwi pępowinowej mają nawet dziesięciokrotnie większe zdolności regeneracyjne niż te, które pobierane są ze szpiku kostnego. W przypadku przeszczepów komórek krwiotwórczych, są dużo rzadziej odrzucane przez organizm biorcy.

 

Bank komórek macierzystych

Pobieranie krwi pępowinowej następuje w trakcie porodu. Jest bezpieczne i nieinwazyjne, ponieważ chodzi o krew pobraną z naczyń pępowiny i łożyska już po odpępnieniu (przecięciu pępowiny). Kolejny krok to wydzielenie z krwi komórek macierzystych, które będą zdeponowane i odpowiednio przechowywane przez bank krwi pępowinowej.

Takie postępowanie popierane jest przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Krew pępowinowa dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba, może być użyta w leczeniu wielu chorób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *