Bez kategorii

Projekty Ideo wyróżnione

114 różnych serwisów administracji publicznej zostało przebadanych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych przez Ekspertów Fundacji Widzialni oraz przez głuchych, niedowidzących i niewidomych użytkowników. 2 serwisy wykonane przez Ideo Sp. z o.o. znalazły się w pierwszej piątce tego zestawienia.

Ideo Sp. z o.o. to agencja interaktywna, specjalizująca się m.in. w projektowaniu stron www, działaniach z obszaru e-learning, wdrażaniu intranetów oraz platform sprzedażowych, a także w marketingu internetowym.

Przeprowadzone przez Fundację Widzialni badanie miało na celu ustalenie poziomu dostępności stron www urzędów i administracji publicznej w oparciu o WCAG 2.0. Zostało ono przeprowadzone rok po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności – KRI, wymiany informacji w postaci elektronicznej, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych. W zestawieniu wzięto pod uwagę 13 różnych kryteriów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych. Oceniano czynniki, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i odbiór stron internetowych jak np.: mapa strony, działanie wyszukiwarek, nagłówki, kontrast, sens linków czy obsługa za pomocą klawiatury.

Portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), który został zrealizowany oraz zaprojektowany przez Ideo uzyskał najwyższą ocenę wśród stron poddanych badaniu. Warto jest zaznaczyć, że przebadanych zostało aż 114 serwisów i portali administracji publicznej. www.mpips.gov.pl został doceniony m.in. za możliwość szybkiego wyszukiwania informacji i ich łatwą kategoryzację, co możliwe jest dzięki czytelnej strukturze. Fundacja wskazała również jako zaletę serwisu umieszczenia na stronie dodatkowych nawigacji, które umożliwiają np. bezpośrednie przejście internauty korzystającego z programu czytającego do menu głównego, podmenu oraz treści strony.

Oprócz serwisu dla MPiPS, wysokie miejsce w zestawieniu zajęła również zaprojektowana przez agencję Ideo Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

Nie należy również zapominać, że serwisy Ministerstwa Finansów, które także uplasowały się w pierwszej piątce zostały uruchomione na bazie projektu funkcjonalnego przygotowanego przez firmę Ideo Sp. z o.o. Firma odpowiadała m.in. za zaprojektowanie architektury informacji oraz licznych funkcjonalności serwisu głównego. Pełną wersję raportu oraz więcej informacji o badaniu znaleźć można na: www.widzialni.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *