Bez kategorii

3 fakty na temat krwi pępowinowej

Krew pępowinowa jest bogata w komórki macierzyste, które posiadają szczególne właściwości. Mają one zdolność do samoodnowy i przekształcania się w inne komórki np. krwi, mięśni czy nerwowe. Posiadają duży potencjał regeneracyjny i są wykorzystywane w przypadku leczenia  wielu schorzeń. Te zalety należy wykorzystać w przypadku różnych terapii. Banki krwi pępowinowej specjalizują się w przechowywaniu tego materiału. Wyróżniamy instytucje publiczne i rodzinne.

W jaki sposób uzyskuje się komórki macierzyste?

Pobieranie krwi pępowinowej jest zabiegiem, który jest całkowicie neutralny dla dziecka. Dokonuje go zazwyczaj przeszkolona położna, poprzez wkłucie się w naczynia pępowinowe. Krew spływa do specjalnego worka i miesza się z płynem zapobiegającym krzepnięciu krwi. W banku krwi uzyskany materiał poddawany jest odpowiedniej preparatyce.

komórki macierzyste - bank

Działanie banków krwi pępowinowej

W Polsce działają publiczne i rodzinne banki krwi pępowinowej. W przypadku banków państwowych, klienci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z pobraniem i przechowywaniem krwi. Oczywiście z deponowanej krwi mogą korzystać również inne osoby, nie tylko rodzina i sam dawca. Krew pępowinowa z banków publicznych jest własnością państwa, to ono bowiem finansuje cały proces.

W przypadku rodzinnych banków krwi pępowinowej z pobranego materiału korzysta tylko dawca oraz jego rodzina. Zawierana jest tutaj umowa w zamian za określone wynagrodzenie. Zazwyczaj obowiązuje jednorazowa opłata za pobranie i zamrożenie komórek, dodatkowo rocznie opłaca się abonament za ich przechowywanie. W banku rodzinnym pobrane podczas porodu komórki są przeznaczone na potrzeby dziecka oraz jego rodziny. Rodzice są prawnymi właścicielami pobranego materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *