Bez kategorii

Udostępnienie nieruchomości operatorom telekomunikacyjnym

W ramach budowy sieci telekomunikacyjnej, dostawcy usług często muszą zwrócić się do właścicieli o udostępnienie nieruchomości. Szybki rozwój technologiczny sprawia, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni potrzebują rozbudowanej infrastruktury, aby zapewnić dostęp do usług wszystkim klientom. Chodzi tu głównie o internet i telefon, który musi być przeciągnięty przez sąsiadujące nieruchomości, bez względu na to czy właściciel korzysta z tej konkretnej usługi czy nie.

Udostępnienie nieruchomości a prawo

Zapewnienie niezakłóconego dostępu do usług telekomunikacyjnych to najszybciej rozwijająca się gałąź gospodarcza. Operatorzy muszą wciąż pozyskiwać nowe tereny do zamontowania sieci kablowej lub światłowodowej, która umożliwia bezprzewodowy dostęp do transmisji danych. Sieć musi być ze sobą ściśle połączona, dlatego nie ma możliwości ominięcia terenów, które są własnością osób niekorzystających z usług danego operatora. Według ustawodawcy właściciel takiej nieruchomości nie może odmówić udostępnienia terenu na instalację sieci telekomunikacyjnej i innych urządzeń pod warunkiem, że nie będą zakłócały codziennego życia domownikom.

prawo telekomunikacyjne w Profinfo.pl

Kwestie formalne

Warunki udostępniania nieruchomości regulowane są w umowie z operatorem. Warto zaznaczyć, że nie ma zasady wyłączność co do udostępnienia domu dla liczby operatorów. Jeżeli nieruchomości znajduje się na terenie przepływu sieci telekomunikacyjnej, to wielu operatorów może wystąpić o urzeczenie nieruchomości. W umowie wyszczególnione są warunki, na jakich przedsiębiorca telekomunikacyjny może korzystać z nieruchomości do własnych celów.

Dla właściciela budynku najważniejsze są punkty stanowiące o kanałach kablowych zewnętrznych i wewnętrznych. Operatorzy często tą drogą puszczają swoje przewodu, jednak problem może pojawić się wtedy, gdy takiej kanalizacji nie ma. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych, aby stworzyć drogę przepływu kabli.

Ważną kwestią jest też zapis regulujący dostęp do budynku na czas awarii. Operator może w nim zastrzec, że ma prawo wejść na teren nieruchomości bez zapowiedzenia o każdej porze, aby usunąć usterkę. Warto w tej kwestii zadbać o to, aby wszelkie skrzynki kablowe i dostęp do najważniejszej infrastruktury telekomunikacyjnej znajdował się poza budynkiem, na zewnętrznym terenie.

Opłaty za udostępnienie nieruchomości

Udostępnienie nieruchomości jest odpłatne, jednak opłaty wiążą się zazwyczaj ze zwrotem kosztów utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Jeżeli jednak właściciel również zamierza korzystać z usług telekomunikacyjnych, wtedy nieruchomość będzie udostępniał nieodpłatnie, a operator pokryje jedynie koszty zużycia energii.

Dodaj komentarz