Bez kategorii

Szybka pożyczka bezpieczniejsza i atrakcyjniejsza dla konsumentów

Monopol banków komercyjnych na udzielanie atrakcyjnych pożyczek konsumenckich został już dawno przełamany. Dziś coraz większą popularność nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie zyskują szybkie pożyczki gotówkowe oferowane przeważnie przez firmy z sektora pozabankowego. Ich klientów z roku na rok ciągle przybywa, a sam rynek szybkich pożyczek w naszym kraju doczekał się istotnych regulacji prawnych i legislacyjnych.


Tańsze pożyczki pozabankowe

Krótkoterminowe pożyczki konsumenckie cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Wypełniły one niszę rynkową dotyczącą udzielania nisko kwotowych pożyczek na krótki okres czasu. Ten sektor usług finansowych doczekał się w 2016 roku zmian legislacyjnych w postaci nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dzięki tym zmianom konsumenci otrzymali większe bezpieczeństwo pożyczania, a szybka pożyczka obłożona jest obecnie o wiele niższymi kosztami. Dotychczas firmy pożyczkowe indywidualnie decydowały o wysokości pobieranych opłat za udzielenie pożyczki gotówkowej. Obecnie koszty poza odsetkowe zobowiązania finansowego nie mogą być większe niż 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. za każdy kolejny rok trwania umowy kredytowej. Jest to zmniejszenie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez konsumentów o 10 procent.

Tylko spółki z odpowiednim kapitałem

Według ustawy limit kosztów poza odsetkowych dla pożyczek konsumenckich jest liczony przez 120 dni od momentu udzielenia pierwszego zobowiązania gotówkowego. W sytuacji, gdy konsumentowi udzielona zostanie w tym samym czasie kolejna pożyczka, wysokość dodatkowych opłat nie będzie mogła przekroczyć wartości pierwszego zobowiązania finansowego. Zmienia się również status funkcjonowania podmiotów na rynku pozabankowym. Po wprowadzeniu zmian wszystkie firmy z tego sektora muszą prowadzić swoją działalność jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako spółki akcyjne posiadające kapitał zakładowy nie mniejszy niż 200 tys. złotych.

Większa kontrola

Nowe regulacje prawne wprowadzają również większą kontrolę nad firmami z rynku pozabankowego. Kontrolę instytucjonalną nad tym sektorem przekazano Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poszerzając jej kompetencje w tym zakresie. W razie jakichkolwiek wątpliwości KNF będzie mogła sprawdzić daną firmę pożyczkową czy stosuje się do wszelkich wymogów obowiązujących w znowelizowanej ustawie.

Dobre zmiany nie dla wszystkich

Wprowadzone zmiany prawne z pewnością dokonają pewnej selekcji naturalnej w sektorze firm pożyczkowych w Polsce. Z rynku znikną zapewne te, które nie będą w stanie sprostać wymaganiom wprowadzonym przez ustawodawcę. Z kolei klientów korzystających z szybkich pożyczek gotówkowych powinno zdecydowanie przybyć, co powinno satysfakcjonować największych graczy sektora pozabankowego.

Dodaj komentarz