Bez kategorii

Czym jest klasa ochronności oraz stopień ochrony IP?

Wszystkie aparaty oraz urządzenia elektryczne instalowane w budynkach mieszkalnych lub obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z prawem muszą posiadać określoną dokładnie klasę ochronności oraz stopień ochrony IP. Czym są i do czego służą oba te oznaczenia?

Niezwykle ważne oznaczenia

Każde urządzenie elektryczne gotowe do zainstalowania na określonym obiekcie opisane jest przez kod określający jego klasę ochronności oraz stopień ochrony IP (z ang. International Protection Rating lub Ingress Protection Rating). Oba te oznaczenia pełnią niezwykle istotną funkcję, zwłaszcza przy sporządzaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, gdyż zawierają informację o tym, jakie środki ochrony przeciwpożarowej należy zastosować, a także jaki poziom ochrony urządzenia gwarantuje zastosowana w nim obudowa (co determinuje również warunki, w jakich urządzenie to może pracować).

Znaczenie klas ochronności

Klasa ochronności jest rodzajem prostego kodu określającego środki wymagane do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej urządzenia. Uwaga! Klasę ochronności nie należy odczytywać jako stopień bezpieczeństwa urządzenia!

Urządzenie elektryczne
Urządzenie elektryczne

Norma PN-EN 61140:2005 określa klasyfikację urządzeń ze względu na ochronę przeciwpożarową. Istnieją cztery klasy ochronności urządzeń elektrycznych, których oznaczeniami (za wyjątkiem klasy ochronnej „0”) są określone symbole. Wynika stąd, że jeśli urządzenie elektryczne nie posiada żadnego oznaczenia określającego jego klasę ochronności, należy je traktować jako urządzenie o klasie ochronności 0.

Rodzaje klas ochronności

Klasa ochronności 0 oznacza, że urządzenie posiada ochronę przed bezpośrednim dotykiem dzięki zastosowaniu podstawowej izolacji. W Polsce urządzenia takie dopuszczone są do wykorzystania jedynie w miejscach, w których nie może zaistnieć jednoczesny kontakt człowieka z owymi urządzeniami i z potencjałem ziemi. Klasę ochronną 0 mogą więc posiadać np. niektóre oprawy oświetleniowe.

Klasa ochronna I najczęściej spotykana jest w takich urządzeniach, jak pralki, kuchenki, silniki i lampy. Urządzenia o klasie ochronności II to elektronarzędzia, młynki do kawy czy przedłużacze ogrodowe. Najwyższa klasa ochronności – III – zarezerwowana jest dla lamp łazienkowych, oświetlenia basenów oraz niektórych narzędzi.

Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP, to w rzeczywistości stopień ochrony zapewniany przez obudowę urządzenia elektrycznego. Stopień ten oznaczany jest symbolem IP oraz następującym po nim ciągiem cyfr i liter. Utworzony w ten sposób kod określa, jakiego rodzaju ochronę dla urządzenia oraz ludzi z nim pracujących zapewnia zastosowana obudowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *