Bez kategorii

Kilka słów o finansach

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z własnymi pieniędzmi, czy zarządzamy finansami firmy, musimy liczyć się z tym, że zarówno pomnażanie, jak i dysponowanie pieniędzmi wymaga nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim znajomości przynajmniej podstawowych zagadnień z tym związanych.

Faktoring, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, czyli kilka słów o finansach

Większość z nas na pewno orientuje się, czym są lokaty bankowe, jak funkcjonują, jakie posiadają oprocentowanie. Elementarną wiedzę posiadamy także w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, jednak ze zdefiniowaniem faktoringu możemy mieć już pewne problemy.

Postawmy więc pytanie – co to jest faktoring? Faktoring to z jednej strony dostępna (chociaż stosunkowo droga) usługa finansowa, z drugiej natomiast forma rozliczenia. W faktoringu uczestniczą trzy podmioty. Z usług faktoringu najczęściej korzystają firmy, które posiadają w sprzedaży towary i usługi z odroczonym terminem płatności.

Finanse
Finanse

Zalety i wady faktoringu

Faktoring, o czym będzie mowa za chwilę, chociaż zdecydowanie przyczynia się do utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw i pozwala na otrzymanie gotówki przed upływem daty jej wpłynięcia, poza zaletami posiada jednak też pewne mankamenty.

Jeżeli nawet zrozumieliśmy już, co to jest faktoring, to musimy mieć na uwadze, że niejednokrotnie prowizja, jaką pobiera faktor, przekracza koszty krótkoterminowego kredytu. Istotnym czynnikiem może być poza tym utrata bezpośredniego kontaktu z klientami.

Taka sytuacja może niekorzystnie odbić się nie tylko na wzajemnych relacjach, ale także na wysokości sprzedaży towarów oraz usług.

Jeżeli zastanowimy się, jak faktoring wpływa na płynność finansową firmy, to z całą stanowczością mamy prawo stwierdzić, że bardzo wyraźnie. Faktoring pozwala przedsiębiorstwom na zapewnienie sobie stałych wpływów gotówkowych, ponieważ dzięki tej usłudze płatności z tytułu faktur wpływają niemalże od razu na konto firmy.

Niekiedy są one realizowane w całości, innym razem tylko w jakiejś części, jednak w każdym przypadku na pewno ułatwiają przedsiębiorcom nie tylko utrzymanie płynności finansowej, ale także pozwalają im na zainwestowanie odzyskanych środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *