Bez kategorii

Czy fundusz inwestycyjny to rodzaj banku?

Niekoniecznie. W teorii jego funkcjonowanie jest zbliżone do usług świadczonych przez banki, toteż zastanówmy się, jak działają fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne, podobnie jak banki, zabiegają o posiadanie klientów, od których następnie zbierają środki finansowe, a następnie przekształcają je w jednostki uczestnictwa.

Utworzone w ten sposób jednostki uczestnictwa posiadają zmienną wartość, ponieważ są codziennie poddawane wycenie. Ich wartość wzrasta lub zmniejsza się, a jest to uzależnione od tego, czy w danym momencie fundusze inwestycyjne ponoszą straty, czy wręcz przeciwnie, osiągają mniej lub bardziej znaczące zyski.

Od czego zależy wysokość prowizji w funduszach inwestycyjnych?

Kiedy decydujemy się na powierzenie swoich pieniędzy funduszowi inwestycyjnemu, musimy liczyć się z tym, że będą ona zarządzane za odpowiednią, wcale nie najmniejszą opłatę. Jej wysokość zależy przede wszystkim od powierzonej kwoty, ponieważ opłata to najczęściej pobierany od niej procent. Rachunek jest prosty – im więcej przekażemy gotówki funduszom inwestycyjnym, tym wyższą zapłacimy prowizję za zarządzanie naszymi pieniędzmi.

Fundusze
Fundusze

Czy nam się to opłaca? Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie. Fundusze inwestycyjne mogą mieć albo zyski, albo straty i wtedy każda z tych opcji bezpośrednio odbije się na naszych finansach. W najgorszej, ekstremalnej sytuacji możemy wszystko stracić lub w bardzo krótkim czasie wiele zyskać.

Fundusze inwestycyjne a lokaty bankowe

Powróćmy jednak do wątku, w którym porównywaliśmy fundusze inwestycyjne z bankami. Jedną z najczęściej proponowanych przez nie form oszczędzania są lokaty bankowe. Bardzo nisko oprocentowane, ale za to pewne. Warto więc z jednej strony posiadać gruntowne wykształcenie ekonomiczne, z drugiej natomiast być bardzo dobrze zorientowanym w temacie, jak inwestować fundusze inwestycyjne i dlaczego fundusze inwestycyjne przynoszą wyższe zyski niż lokaty.

Najlepszy zarobek jest możliwy do osiągnięcia, kiedy inwestuje się w papiery wartościowe lub w obligacje. Zyski są o kilka procent wyższe niż na lokatach bankowych, szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z obligacjami lub z mieszanymi funduszami inwestycyjnymi, które przynajmniej jakąś część pieniędzy inwestują w akcje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *