Bez kategorii

Czym jest bezrobocie?

Wcale niełatwo zdefiniować bezrobocie. Definicja bezrobocia obejmuje wiele elementów i jest bardzo rozbudowana. Bezrobocie, niezależnie od przyczyn występowania, dotyczy osób, które są zainteresowane znalezieniem pracy, intensywnie poszukują zatrudnienia i chętnie podjęłyby się wykonywania zawodu. Bezrobocie to brak możliwości znalezienia pracy przez osoby, które w danym momencie znajdują się w wieku produkcyjnym.

Poziom bezrobocia jest wyznaczany za pomocą ściśle określonych kryteriów. Bierze się w tym przypadku pod uwagę następujące elementy. Poziom bezrobocia jest wyznaczany za pomocą współczynnika aktywności zawodowej, a poza tym, równie ważnym czynnikiem jest oznaczenie z jednej strony liczby osób w wieku produkcyjnym, z drugiej natomiast wskazanie rozmiarów zatrudnienia.

W jaki sposób jest obliczana stopa bezrobocia?

W celu wyznaczenia skali bezrobocia najczęściej używa się terminu (po zbadaniu i przeanalizowaniu sytuacji na rynku pracy) stopa bezrobocia. Jest to wielkość wyliczana w procentach i stanowiąca odzwierciedlenie stosunku pomiędzy liczbą bezrobotnych a zasobami siły roboczej. Bezrobocie może mieć różną formę.

Bezrobocie
Bezrobocie

Według najnowszych określeń mamy do czynienia nie tylko z bezrobociem przymusowym, ale także z bezrobociem dobrowolnym. Nie są to jednak wszystkie rodzaje bezrobocia, z jakimi możemy się spotkać. Istnieje ponadto tak zwane bezrobocie utajone. Odnosi się ono do niezarejestrowanych, czyli nieujawnionych jako bezrobotne niewykorzystanych zasobów siły roboczej.

Kto uzyskuje status osoby bezrobotnej?

Kogo można uznać za osobę bezrobotną? Jakie musi spełniać warunki? Osoba bezrobotna to taki człowiek, który równocześnie spełnia trzy zasadnicze warunki. Przede wszystkim jest zdolny do pracy, czyli nie występują żadne okoliczności, które uniemożliwiałyby jej wykonywanie. Można w tym aspekcie mówić na przykład o chorobie czy urlopie macierzyńskim. Poza tym bezrobotnym będzie ten, kto z jednej strony pozostaje bez pracy, z drugiej natomiast aktywnie poszukuje pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *