Bez kategorii

E-faktura – co to takiego?

Każdy, kto zajmuje się prowadzeniem jakiejkolwiek działalności, ma obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentacji. Zwykle miała ona formę papierową, obecnie pojawiają się faktury elektroniczne.

Co to jest e-faktura?

Coraz częściej pojawiają się w obiegu e-faktury. Są to dokumenty, za pomocą których zastępuje się papierową wersję dokumentowania wszelkich przeprowadzonych transakcji. Dzięki stosowaniu faktur elektronicznych można wprowadzić w przedsiębiorstwie znaczne oszczędności, ponieważ koszt papieru zostaje w tym przypadku pominięty.

Zalety faktur elektronicznych

Ograniczenie wydatków w firmie nie jest jedyną korzyścią, jakie niesie ze sobą stosowanie faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne wielu przedsiębiorcom ułatwiają przepływ finansów. Jest to związane z szybkością działania, ponieważ faktury elektroniczne potrzebują zaledwie kilku sekund na to, żeby dotrzeć do adresata, a co za tym idzie, niemal w natychmiastowym tempie można mówić o zapłaceniu należności.

E faktury
E faktury

Przesyłanie faktur elektronicznych nie wiąże się z żadnym ryzykiem i jest bezpieczne, ponieważ obie strony – zarówno nadawca, jak i odbiorca – otrzymują informację o tym, że e-faktura dotarła do adresata. Taka sytuacja jest jednocześnie potwierdzeniem odbioru e-faktury, więc wysyłająca ją osoba może być spokojna.

Nie ulega wątpliwości, że faktury elektroniczne są poddawane weryfikacji. Co to oznacza w praktyce? Jest to równoznaczne z tym, że dzięki wysyłaniu faktur elektronicznych można uniknąć nie tylko pomyłek, ale także rażących błędów.

Decyzja dotycząca przejścia na prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim można poczynić znaczne oszczędności.

Przygotowywanie tradycyjnych, papierowych faktur zabiera bardzo dużo czasu, natomiast w przypadku faktur elektronicznych ulega on znacznemu skróceniu, a co więcej, nieprodukowanie papieru jest działaniem proekologicznym. Dzięki fakturom elektronicznym można usprawnić system prowadzenia archiwizacji dokumentów.

Dodaj komentarz