Bez kategorii

Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia z państwowym priorytetem

Od jakiegoś czasu można zauważyć tendencję wzrostową jeśli chodzi o znaczenie bezpieczeństwa w polityce państwa, tak na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Zainteresowanie ze strony władz sprawia, że rośnie popyt na specjalistów w tej dziedzinie. Szkoleniem przyszłych kadr, dbających o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zajmą się polskie uczelnie.

Potrzeba bezpieczeństwa potrzebą całej Europy

Sytuacja na świecie i w samej Europie w ostatnich latach pełna jest zagrożeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Szczególne niebezpieczeństwo dla państw Unii Europejskiej wynika z niestabilnej sytuacji na Wschodzie oraz z nasilenia się działań terrorystycznych. Zarówno jedno, jak i drugie wpłynęło wyraźnie na zmianę myślenia i zachowania Europejczyków. Bezpieczeństwo stało się niezwykle istotną kwestią, a zasady jego przestrzegania musiano wprowadzić na wielu szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Co więcej, również prywatni przedsiębiorcy zauważyli potrzebę większej dbałości o bezpieczeństwo wewnętrzne, czy to w samej firmie, czy też na obszarze jej działania.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ów wzrost zainteresowania bezpieczeństwem wewnętrznym sprawił, iż wzrosło również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Na potrzeby te postanowiły odpowiedzieć polskie uczelnie, które przygotowują się do otwarcia specjalnie do tego przygotowanych kierunków. Bezpieczeństwo wewnętrzne studia dzienne i zaoczne postanowiła również uruchomić u siebie Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia gwarantujące ciekawą pracę

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia w Wyższej Szkole Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu, zgodnie z planem rozpocznie kształcenie studentów już w październiku tego (2017) roku. Kształcenie to odbywać się będzie na trzech specjalnościach: Kryminologia i kryminalistyka (profil cieszący się w ostatnim roku ogromną popularnością w całym kraju), Detektywistyka oraz Zarządzanie kryzysowe.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia dzienne i zaoczne mają za zadanie przygotować studentów przede wszystkim do pracy w tych służbach mundurowych, które za podstawę swej działalności mają troskę o przestrzeganie prawa oraz ładu i bezpieczeństwa publicznego. Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne po uzyskaniu dyplomu bez problemu znajdą zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Biurze Ochrony Rządu oraz w Straży Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *