Bez kategorii

Aspekt psychologiczny terroryzmu. Innowacyjne studia licencjackie w Warszawie

Współczesny terroryzm to zjawisko, które od lat wzbudza w światowej opinii publicznej ogromny lęk i nasilające się poczucie zagrożenia. Jego eskalacja nastąpiła w 2001 roku po bezprecedensowym ataku na międzynarodowy symbol światowego handlu, bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Walka ze światowym terroryzmem jest o tyle trudna, że nie do końca możemy zrozumieć jego istoty oraz kluczowych elementów nim rządzących.

Close-up of businessman preparing bomb in office

Ideologia i niewinne ofiary w blasku fleszy

Dla większości z nas terroryzm to brutalny, bezpardonowy, podszyty konkretną ideologią atak zbrojny, którego celem jest doprowadzenie do jak największych strat nie tyle materialnych, co ludzkich. Najczęściej ofiarami aktów terroru stają się postronni, niczego niewinni ludzie, których śmierć ma być przestrogą, a zarazem tubą propagandową organizacji terrorystycznych, której kanałem dystrybucyjnym stają się najczęściej świadomie lub nieświadomie światowe, globalne media.

Brak specjalistów

Walka z terroryzmem jest trudna nie tylko ze względu na niejednoznaczny charakter tego zjawiska, ale również z uwagi na brak odpowiedniej liczby specjalistów przeszkolonych do walki i eliminowania zagrożenia terrorystycznego. Na szczęście rynek szkolnictwa wyższego stara się wypełnić lukę pod tym względem. Jedną z pierwszych polskich uczelni, która rozpoczęła szkolenie przyszłych specjalistów ds. terroryzmu, a ściślej rzecz ujmując – psychoterroryzmu, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (UTH).

Studia licencjackie Psychoterroryzm

Psychoterroryzm studia licencjackie w UTH realizowane są w Wydziale Zarządzania i logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia tej specjalności są odpowiedzią na współczesny terroryzm, który obecnie nie dotyczy jedynie prowadzenia na szeroką skalę działań militarnych, ale również dotyka sfer werbalnych oraz psychicznych.

Dziś akty terroru charakteryzują się bardzo często silnym efektem psychologicznym oraz bardzo mocno oddziałują na sferę emocjonalną. Psychoterroryzm studia licencjackie UTH pozwalają studentom umiejętnie postawić odpowiednie diagnozy charakteryzujące psychologiczną sferę terroryzmu, umożliwiają skutecznie ocenić istniejące związki pomiędzy terroryzmem a ekstremizmem, a także znaleźć zewnętrzne oraz wewnętrzne motywy ataków terrorystycznych. Studia licencjackie Psychoterroryzm UTH to możliwość zdobycia przez studentów odpowiednich umiejętności do skutecznego przeciwdziałania wszelkiego rodzaju aktom terroru oraz znalezienia odpowiedzi na psychologiczne pytanie, co pcha ludzi w kierunku działań terrorystycznych i czy każdy może zostać terrorystą.

Dodaj komentarz