Bez kategorii

Alimenty w 2017 – zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku alimentacyjnego

Do tej pory statystyka alimentacyjna w Polsce była niepokojąca – ponad milion dzieci nie otrzymywał zasądzonych środków. Co prawda Państwowy Fundusz Alimentacyjny pokrywał część potrzeb, wypłacając do 500 zł świadczenia za uchylającego się rodzica, kwota ta jednak przysługiwała jedynie najuboższym rodzinom. Niedawno Sejm uchwalił jednak nowelizację, która ma pomóc w lepszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych, a przede wszystkim zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia. Jak zmieni się prawo w 2017 roku?

Alimenty 2017 – nowe sankcje

Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje karę grzywny, a nawet więzienia dla osób, które od co najmniej trzech miesięcy zalegają z wypłacaniem należytych alimentów. Do tej pory kodeks karny mówił jedynie o „uporczywym uchylaniu się” od płacenia alimentów, co mogło być różnie interpretowane. Teraz, dzięki sprecyzowaniu, że karze podlegają osoby, których dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, możliwe jest skuteczniejsze egzekwowanie alimentów i ewentualne stosowanie sankcji.

Uniknięcie kary

Wcześniej istniało wiele możliwości uniknięcia sankcji, jednak od 2017 roku dłużnicy alimentacyjni będą mogli jedynie dobrowolnie wyrównać zaległości przed upływem 30 dni od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego. W przeciwnym razie muszą liczyć się z karą grzywny czy pozbawienia wolności nawet do roku. Nie oznacza to jednak odbywania kary w więzieniu. Istnieje także możliwość dozoru elektronicznego, który umożliwi skazanym normalną pracę. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego nakazują właśnie w pierwszej kolejności kierować do pracy osoby mające obowiązek alimentacyjny. Wysokie kary grzywny przewidziane są natomiast dla rodziców, którzy uchylając się od płacenia alimentów, sprawiają, że drugi rodzic nie jest w stanie kupić dziecku jedzenia, niezbędnych leków czy zapewnić wykształcenia.

Sankcje nie dla każdego

Nowe przepisy nie będą jednak dotyczyć osób, które nie są w stanie płacić alimentów, ponieważ sami znajdują się w biedzie spowodowanej bezrobociem czy trudną sytuacją życiową. Nowe rozwiązania prawne z 2017 roku dotyczyć więc będą tylko tych dłużników alimentacyjnych, którzy na podstawie ustaleń przeprowadzonego postępowania zostaną uznani za zdolnych do płacenia alimentów i uchylających się od uiszczania należności z przyczyn, których nie da się zaakceptować moralnie ani społecznie.

W trosce o dobro dzieci

Głównym celem zaostrzenia przepisów alimentacyjnych w 2017 roku jest oczywiście nie samo karanie dłużników alimentacyjnych, ale zagwarantowanie dziecku jak najlepszych warunków. Dlatego właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że dłużnik alimentacyjny nie będzie podlegał sankcjom, jeśli po wezwaniu przez prokuratora w ciągu 30 dni uiści całą kwotę zaległości.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią adwokacką z Konina.

Dodaj komentarz