Bez kategoriiBlogEdukacja

Kryminologia i kryminalistyka – odpowiedź na wyzwania współczesności

Myli się ten, kto myśli, że przestępczość to cecha charakterystyczna współczesności. Czyny zabronione znane były od zarania ludzkości i już wtedy przysparzały znaczących problemów dla funkcjonowania ówczesnych społeczności. Obecnie znacząco wzrósł poziom ich wyrafinowania i stopień specjalizacji. Wraz z postępującym rozwojem technik wykorzystywanych w aktach niegodziwości, konieczny jest rozwój kompetencji ludzi zajmujących się walką z nimi. Na to wyzwanie odpowiada Wyższa Szkoła Prawa, która oferuje unikatową możliwość kształcenia – studia licencjackie o specjalności Kryminologia i Kryminalistyka.

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia vs kryminalistyka

Choć często łączone w rzeczywistości kryminologia i kryminalistyka to dwie zupełnie odmienne dziedziny z właściwymi im narzędziami pracy i przedmiotami badań. Obie zajmują się analizą zbrodni, jednak zakres ich obowiązków jest różny. Kryminologia skupia się przede wszystkim na psychologicznych aspektach dokonanego czynu zabronionego. Bierze pod uwagę osobowość ofiary i napastnika, społeczne uwarunkowania przestępstwa itd. Przedmiotem działania kryminalistyki jest natomiast zabezpieczenie i analiza dowodów dokonanej zbrodni. Należy pamiętać, że nie ma przestępstwa idealnego. Każdy czyn pozostawia ślady, które mogą doprowadzić do jego sprawcy. Zadaniem technika kryminalistycznego jest odpowiednie ich zebranie i analiza.

W ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Prawa obie dziedziny są połączone, co sprawia, że absolwent posiada pełen zakres wiedzy konieczny do pracy zawodowej w instytucjach takich jak policja, agencje bezpieczeństwa państwa, ośrodki pomocy społecznej itd.

Nowe wyzwania

Rozwój masowych środków komunikacji oraz przeniesienie wielu kluczowych elementów infrastruktury do sieci sprawia, że Internet staje się jedną z ulubionych przestrzeni działania przestępców. Zjawiska takie jak phishing, pharming czy kradzież tożsamości sprawiają, że konieczne staje się rozszerzenie tradycyjnych działań prewencyjnych o te realizowane on-line. Współcześni specjaliści od bezpieczeństwa muszą doskonale orientować się w specyfice funkcjonowania sieci i zagrożeniach, jakie niesie przebywanie w niej. To z kolei niemożliwe jest bez solidnego wielokierunkowego wykształcenia.

Warsztaty realizowane na specjalności Kryminologia i Kryminalistyka, zajęcia empiryczne i spotkania z doświadczonymi praktykami dają gwarancję profesjonalnego przygotowania do zadań wynikających ze zwalczania cyberprzestępczości.

Czy jesteś kandydatem idealnym?

Liczne wyzwania i szanse stojące przed przyszłymi specjalistami od bezpieczeństwa sprawiają, że jedynie kandydaci wyposażeni w odpowiednie cechy mają szansę powodzenia w tej specyficznej branży. Jak sprawdzić, czy jesteś odpowiednią osobą? Przede wszystkim należy przeanalizować, czy posiadamy umiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. Konieczne będą także ogólne predyspozycje psychofizyczne zapewniające konsekwencję w działaniu i zmysł analityczny. Jeśli dysponujesz większością z podanych cech, studia na specjalności Kryminologia i Kryminalistyka są dla Ciebie. Wystarczy postawić na wysokie wyniki na maturze i aplikować do Wyższej Szkoły Prawa, a marzenia o zaprowadzeniu porządku będą o krok bliżej.

Dodaj komentarz