BlogEdukacja

Psychologiczne podejście do terroryzmu tylko w UTH

Terroryzm to bezsprzecznie problem współczesnego świata. Zjawisko terroryzmu uległo eskalacji szczególnie w XX wieku. Nie bez przyczyny więc to stulecie jest nazywane „wiekiem terroryzmu”. W związku z pogłębiającym się kryzysem w tym zakresie, zwiększa się z roku na rok zapotrzebowanie na specjalistów ds. przeciwdziałania terroryzmowi. W odpowiedzi na światowy popyt w tym zakresie, warszawska UTH uruchomiła nową specjalność umożliwiającą poznanie psychologicznej istoty globalnego terroryzmu.

Efekt psychologiczny

Współczesny terroryzm to bez wątpienia rodzaj walki zarówno politycznej, ideologicznej, jak i religijnej, który jest generowany przez wszelkiego rodzaju grupy społeczne oraz etniczne. Praktycznie wszystkie działania terrorystyczne mają na celu wywołanie bardzo silnego efektu psychologicznego, szczególnie na podłożu emocjonalnym.

Duży popyt i duża podaż

Nowa specjalność Psychoterroryzm realizowana na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w UTH (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie) to odpowiedź tejże uczelni na coraz większe zapotrzebowanie ze strony służb mundurowych i nie tylko na specjalistów ds. przeciwdziałania i zwalczania światowego terroryzmu. Również duże zainteresowanie w tej kwestii można zaobserwować zarówno po stronie maturzystów dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze studiami wyższymi, jak i studentów interesujących się zagadnieniami związanymi z terroryzmem.

Praktyczne umiejętności

Studia licencjackie Psychoterroryzm w UTH pozwolą przyszłym absolwentom tej specjalności świadomie i szczegółowo ocenić zachowanie terrorysty, umiejętnie postawić odpowiednie diagnozy będące istotą psychologicznego terroryzmu, ocenić zachodzące związki pomiędzy terroryzmem a ekstremizmem, zbadać zewnętrzne i wewnętrzne motywy ataków terrorystycznych, a także skutecznie przeciwdziałać takim zjawiskom.

Psychika terrorysty bez tajemnic

Wieloletnie i wielowymiarowe badania wskazują, że współczesny terroryzm można wyjaśnić w kategoriach psychiatrycznych oraz socjologicznych. Dlatego też profesjonalny i szczegółowy psychologiczny opis wszelkich aspektów terroryzmu pozwoli na skuteczną walkę z tym zjawiskiem i szybkie jemu przeciwdziałanie. Zachowanie terrorysty wynika zazwyczaj z występowania w jego organizmie trzech substancji, które są zazwyczaj produkowane w sytuacji wzmożonego stresu. Są to noradrenaliny, acetylocholiny oraz endorfiny, które mają znaczący wpływ na umysł terrorysty i na podstawie takich badań można świadomie ocenić jego zachowanie.

Studia licencjackie Psychoterroryzm i co potem?

Absolwent kończąc studia licencjackie Psychoterroryzm w UTH będzie mógł podjąć pracę m.in. w policji, wojsku, straży granicznej, służbach specjalnych czy też w komórkach zarządzania kryzysowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *