BlogEdukacja

Nowoczesne zarządzanie przedszkolem w Wyższej Szkole Europejskiej

W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera trwa rekrutacja na studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie przedszkolem. Program studiów został zbudowany we współpracy z Dyrektorami przedszkoli, praktykami  z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu tego typu placówkami, zarówno prowadzonymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i Dyrektorami niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby prawne, a także przedszkoli prywatnych.

Osoby, zaproszone do współpracy w charakterze prowadzących zajęcia, posiadają wysokie kompetencje merytoryczne jak i warsztatowo-narzędziowe oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi z wykorzystaniem narzędzi np. Action Learning, Mental Maps, case study, modeli decyzyjnych, komunikacji, mediacji  wg modelu NVC, narzędzi coachingowych i innych.

W 100% są to też praktycy w zakresie różnych obszarów, składających się na zarządzanie przedszkolem, czyli specjaliści od prawa oświatowego, pozyskiwania funduszy z różnych, dostępnych źródeł na rozwój przedszkola, twórcy koncepcji rozwoju strategicznego placówek przedszkolnych oraz osoby znające specyfikę działania w lokalnych uwarunkowaniach oświatowych.

Nowoczesne zarządzanie przedszkolem
Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

W programie postawiliśmy szczególny  nacisk na stronę praktyczną – ponad 80% zajęć ma formę warsztatową. Tak wysoki wskaźnik zajęć praktycznych, w połączeniu z unikalnymi kompetencjami prowadzących zajęcia praktyków, decydują o wyjątkowym charakterze studiów podyplomowych Nowoczesne zarządzanie przedszkolem w Wyższej Szkole Europejskiej.

Prawdopodobnie są to jedyne studia podyplomowe w Polsce, które dają możliwość zetknięcia się z też z różnymi profilami przedszkoli, poprzez osoby prowadzące zajęcia.

Dajemy możliwość zobaczenia i doświadczenia, poprzez praktyczność zajęć, stylu funkcjonowania przedszkola waldorfskiego, Montessorii, przedszkola o profilu pracy na bazie NonViolent Communication, przedszkola integracyjnego i innych.

W planie studiów, dzięki różnorodności działań wykładowców-trenerów, będzie można znaleźć inspirację do łączenia pracy przedszkola z innymi formami opieki nad dziećmi np. żłobkowymi, strefami coworkingowymi lub wykorzystania przestrzeni przedszkola do działań np. projektowych, senioralnych i innych.

Z pewnością inspirujący będzie kontakt z prowadzącymi zajęcia, którzy w swoich doświadczeniach bazują np. na nurtach edukacji demokratycznej, planie daltońskim czy nurcie edukacji alternatywnej, odwołującej się do najnowszych badań nad mózgiem.

Inicjatorem studiów, autorem programu oraz jednym z wykładowców jest Marta Łazarczyk  – wieloletnia Dyrektor zarządzająca  placówkami niepublicznymi, specjalista Public Relation, trener i coach ICF, wykładowca na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PWSZ Tarnów.

Więcej na: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/nowoczesne-zarzadzanie-przedszkolem.

Dodaj komentarz