Archiwa

Wojciech Wrzesień

Menedżer produktów bezpieczeństwa w NASK SA z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży ITC. Zrealizował wiele projektów z zakresu usług telekomunikacyjnych

Read More

Piotr Jagielski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, od 1998 roku związany z rynkiem telekomunikacyjnym w Polsce, wcześniej w Pilickiej Telefonii, obecnie w NASK, odpowiedzialny

Read More

Paweł Głąb

Aplikant radcowski. Pasjonat nowych technologii i specjalista z zakresu marketingu usług prawnych.Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie

Read More

Radosław Wal

Absolwent wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów przez sześć lat pełnił obowiązki asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Teleinformatyki na

Read More

Piotr Łukasiewicz

Inżynier systemów, od 15 lat związany z technologiami budowy, zarządzania i ochrony datacenter – projektował, wdrażał i nadzorował projekty zarówno

Read More

Sebastian Bienkiewicz

Informatyk z ponad 20-letnim doświadczeniem, pracował jako programista, administrator, konsultant, menadżer rozwoju rozwiązań Business Intelligence i kierownik dużych projektów IT.

Read More

Karol Wróbel

Dysponujący kilkunastoletnim doświadczeniem w IT kierownik Działu Bezpieczeństwa NASK SA, który łączy w sobie umiejętności stricte techniczne, projektowe i werbalne,

Read More