Wojciech Wrzesień

Wojciech Wrzesień

Menedżer produktów bezpieczeństwa w NASK SA z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży ITC. Zrealizował wiele projektów z zakresu usług telekomunikacyjnych i usług o wartości dodanej....
Więcej

Piotr Jagielski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, od 1998 roku związany z rynkiem telekomunikacyjnym w Polsce, wcześniej w Pilickiej Telefonii, obecnie w NASK, odpowiedzialny za rozwój produktów dotyczących sieci...
Więcej

Paweł Głąb

Aplikant radcowski. Pasjonat nowych technologii i specjalista z zakresu marketingu usług prawnych.Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek i prawie umów handlowych....
Więcej

Adam Nowak (Palo Alto)

Dyrektor ds. Rynku Publicznego w Polsce, od 2 lat odpowiada za sprzedaż rozwiązań Palo Alto Networks do kluczowych urzędów i instytucji sektora publicznego i obronnego;...
Więcej

Radosław Wal

Absolwent wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów przez sześć lat pełnił obowiązki asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Teleinformatyki na macierzystym wydziale. W latach 2004-2015...
Więcej

Piotr Łukasiewicz

Inżynier systemów, od 15 lat związany z technologiami budowy, zarządzania i ochrony datacenter – projektował, wdrażał i nadzorował projekty zarówno w średnich, jak i dużych...
Więcej

Sebastian Bienkiewicz

Informatyk z ponad 20-letnim doświadczeniem, pracował jako programista, administrator, konsultant, menadżer rozwoju rozwiązań Business Intelligence i kierownik dużych projektów IT. Obecnie Business Development Manager obszaru...
Więcej

dr hab. Dariusz Tworzydło

W latach 1997 – 2010 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zatrudniony m.in. na stanowisku Kierownika Zakładu Public Relations oraz Pełnomocnika...
Więcej

Karol Wróbel

Dysponujący kilkunastoletnim doświadczeniem w IT kierownik Działu Bezpieczeństwa NASK SA, który łączy w sobie umiejętności stricte techniczne, projektowe i werbalne, wykorzystując je w tworzeniu i...
Więcej