Radosław Wal

Product Engineer Palo Alto

Radosław Wal

Product Engineer Palo Alto

Biografia

Absolwent wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów przez sześć lat pełnił obowiązki asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Teleinformatyki na macierzystym wydziale. W latach 2004-2015 pracował u czołowego dystrybutora technologii zabezpieczeń w kraju, gdzie pełnił funkcję konsultanta oraz trenera. Obecnie na stanowisku inżyniera systemowego w firmie Palo Alto Networks zajmuje się technicznym wsparciem sprzedaży. Jest współautorem publikacji książkowej z dziedziny bezpieczeństwa sieci, prelegent podczas wielu konferencji branżowych, posiada ponad 10 certyfikatów kompetencji kluczowych producentów zabezpieczeń.

Radosław Wal