Wojciech Wrzesień

Services Development Manager / CyberSecurity NASK SA

Wojciech Wrzesień

Services Development Manager / CyberSecurity NASK SA

Biografia

Menedżer produktów bezpieczeństwa w NASK SA z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży ITC. Zrealizował wiele projektów z zakresu usług telekomunikacyjnych i usług o wartości dodanej. Trener programów szkoleniowych z zakresu usług telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykładowca w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm z sektora MŚP.

Wojciech Wrzesień