Bez kategorii

Zaostrzenie kar dla oszustów podatkowych. Za kraty nawet na 25 lat

To, co jeszcze do niedawna uchodziło przestępcom niemal bezkarnie, teraz będzie karane z całą surowością. Dla wszystkich przestępców w białych kołnierzykach wyłudzających zwrot podatków VAT, w myśl nowelizacji Kodeksu karnego, przewidziane jest nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Słaba wykrywalność przestępstw podatkowych

Prokuratura Krajowa podaje, że tylko w latach 2010-2014 prowadzono średnio rocznie około 330 postępowań związanych z oszustwami podatkowymi. Co roku maksymalnie 5 takich spraw kończyło się wyrokami ograniczenia wolności. W przypadku reszty spraw oskarżeni pozostawali najczęściej na wolności. W bardzo wielu przypadkach osoby te działały w zorganizowanych grupach przestępczych. Nowe prawo ma zmienić ten proceder i zaostrzyć kary dla oszustów podatkowych.

Ćwierć wieku za fałszywe faktury

Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego przewiduje, że 25 lat pozbawienia wolności będzie orzekane w przypadku fałszowania faktur VAT o wartości przekraczającej 10 mln zł, natomiast kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat będzie orzekana w przypadku fałszowania faktur o wartości większej niż 5 mln zł. Nowelizacja prawa wprowadza do Kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstw https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-karne-zarys-problematyki,154153.html. Mowa tu przede wszystkim wystawianiu fikcyjnych faktur VAT oraz o ich podrabianiu i przerabianiu w celu użycia jako autentycznych. Przewidziana kara za taki czyn wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Możliwe ustępstwa

Zmiana przepisów daje również możliwość złagodzenia kary w przypadku ujawnienia przez oskarżonego o oszustwa podatkowe wszelkich okoliczności związanych z przestępstwem oraz osób biorących w nim udział. W sytuacji zwrócenia przez oskarżonego całej kwoty pozyskanej w wyniku przestępstwa, sąd może nawet odstąpić od wymierzenia kary.

Miliardowe straty

Jeszcze kilka lat temu państwo polskie było bezsilne wobec przestępstw podatkowych głównie ze względu na brak jasnych przepisów karnych regulujących postępowanie w takich przypadkach, przez co rosła w zastraszającym tempie ilość pustych faktur oraz luka VAT. Dopiero uchwała Sądu Najwyższego z 2013 roku umożliwiła karanie przestępców podatkowych w oparciu zarówno o Kodeks karny, jak i Kodeks karny skarbowy. Nowelizacja przepisów ma jeszcze bardziej uszczelnić system prawny pod tym względem i stać się straszakiem dla osób parających się procederem oszustw podatkowych.

Przestępstwa skarbowe to przeważnie zorganizowane działania, z których zysk liczony jest w miliardach złotych. Pieniądze te są uzyskiwane kosztem budżetu państwa, co może być zagrożeniem dla stabilności finansowej państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *