Bez kategorii

Spółka z niewielkim ryzykiem odpowiedzialności finansowej

Dzisiejsze polskie prawo daje nam wszystkim możliwość założenia sześciu rodzajów spółek, zaczynając od cywilnych, a na spółkach akcyjnych kończąc. Jednak najbardziej popularną formą organizacyjno-prawną w dzisiejszej Polsce jest bez wątpienia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna

Spółki to formy organizacyjno-prawne, które dotyczą głównie przedsiębiorstw działających na rynku. Powstanie i działalność pod względem prawnym reguluje Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 roku, Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 roku oraz prawo handlowe w postaci Kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934 roku. Spółki można podzielić na spółki osobowe (spółki cywilne, jawne, komandytowe, partnerskie) oraz spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialności i spółki akcyjne).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Najpopularniejszą spółką kapitałową jest obecnie bez wątpienia powszechnie znana spółka z o.o., która może powstać z inicjatywy jednego, kilku lub dużej liczby podmiotów. Funkcjonowanie spółki reguluje Kodeks spółek handlowych, który mówi, że tego rodzaju forma organizacyjna może prowadzić zarówno działalność gospodarczą, jak i charytatywną. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, a jej działalność opiera się o kapitał zakładowy, który jest podzielony na udziały. W tego rodzaju spółce współwłaściciele nie odpowiadają za zobowiązania finansowe. Wierzyciel może dochodzić swych praw jedynie poprzez egzekucję majątku spółki, lecz jedynie do wysokości kapitału zakładowego określonej w umowie.

Kapitał na start

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przewodniczy prezes, który może zostać zarówno powołany, jak i odwołany przez zarząd firmy. Aby móc w ogóle powołać taką spółkę do życia należy zgłosić ją do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 złotych.

Organizacja spółki z o.o. całkowicie eliminuje finansową odpowiedzialność współzałożycieli oraz ogranicza odpowiedzialność majątkowa samej spółki. Taka forma pociąga jednak za sobą dość duże koszty związane z założeniem samej spółki oraz z jej póżniejszym utrzymaniem. W grę wchodzą tutaj opłaty notarialne oraz podatek PCC, których wysokość zależy w głównej mierze od wielkości kapitału zakładowego. Ponadto cały kapitał zakładowy musi zostać w całości wpłacony, inaczej nie będzie możliwości zarejestrowania spółki w KRS. Do tego dochodzą również opłaty sądowe za wpis do KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *