Bez kategorii

Realizacja badań i monitoringu w ramach usług firmy Metris

Metris specjalizuje się w geotechnice oraz monitoringu konstrukcji, ze szczególnym wskazaniem na realizacje badań i pomiarów dla budownictwa. Usługi firmy zabezpieczają interesy zarówno inwestorów, jak i wykonawców. Metris to europejski oddział międzynarodowej grupy, który dostarcza rozwiązania optymalnie dopasowane do potrzeb polskiego rynku.

pomiary drgań

Badania dynamiczne pali

Badania dynamiczne pali pozwalają na miarodajną ocenę faktycznego zakresu przekazywania obciążeń na dane podłoże gruntowe. Ich realizacja odbywa się przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych oraz technicznych, na powszechną skalę współczesnej inżynierskiej praktyki. Badanie dynamiczne pozwala na uniknięcie wymagającego montażu obciążenia statycznego, w formie stalowej konstrukcji oporowej. Umożliwia jednocześnie swobodny wybór konkretnego pala testowego. Badania dynamiczne pali oszczędzają czas i pieniądze, a ich realizacja potwierdzona została licznymi testami porównawczymi. Za sprawą rozbudowanej bazy danych referencyjnych, Metris zawsze jest w stanie wykonać koleracyjne badania w ramach nowych inwestycji.

Monitoring wibracji

Wibracje bardzo często towarzyszą realizacji prac na budowie. Najczęściej powstają w następstwie zastosowania ciężkiego sprzętu specjalistycznego, a także podczas realizacji robót rozbiórkowych. Wibracje są również generowane pod wpływem wbijania pali czy zastosowania grodzic stalowych. Profesjonalny monitoring wibracji pozwala na bieżącą kontrolę emitowanych drgań, a tym samym optymalne zabezpieczenie zabudowy sąsiedniej przed ewentualnymi uszkodzeniami. W ramach tej usługi, Metris jest w stanie zapewnić skuteczną kontrolę wartości przekazywanych przez podłoże gruntowe na poszczególne budynki.

Pomiar drgań

Podczas realizacji prac budowlanych, drgania podłoża najczęściej wywoływane są zastosowaniem określonych technologii. Proces ten stanowi duże zagrożenie dla pobliskich obiektów budowlanych, a także przebywających w nich osób. Pomiar poziomu drgań jest konieczny, aby ograniczyć lub wyeliminować ryzyko wywołania uszkodzeń, które mogłyby stanowić przyczynę katastrofy budowlanej lub awarii. Pomiary drgań zwykle wykonywane są przy realizacji robót ziemnych, fundamentowych i rozbiórkowych. Pracownicy firmy Metris wykonują badania z zastosowaniem urządzenia rejestrującego, mierzącego odpowiednie parametry.

Badania kotew gwoździ gruntowych

Kompleksowe badanie kotew gwoździ gruntowych to bardzo ważny etap próbnych obciążeń statycznych. Specyfika tych elementów sprawia, że ich projekt wymaga uwzględnienia wpływu sił ścinających lub wyciągających. W ramach badania, kotwy i gwoździe gruntowe są poddawane obciążeniem próbnym. Zakres i program testów uzależniony jest od etapu inwestycji, na którym dochodzi do wykonania tych elementów. Badanie kotew gwoździ gruntowych mogą być przeprowadzone w formie wstępnej do celów projektowych, a także w formie odbiorczej. Metris realizuje wszystkie działania w zgodzie z obowiązującymi normami, dotyczącymi wykonawstwa specjalnych robót geotechnicznych.

Dodaj komentarz