Bez kategorii

Przeznaczenie i zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, określana również mianem instrukcji przeciwpożarowej lub instrukcji pożarowej, to dokument, którego posiadanie jest niezbędnym wymogiem dla każdego właściciela i administratora budynku określonego typu. Co musi zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i dla jakich obiektów musi zostać stworzona?

Kto musi posiadać instrukcję pożarową?

Obecnie obowiązujące przepisy nakazujące sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wprowadzone zostały w życie dnia 7 czerwca 2010 r rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozporządzenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.) nakłada wymóg posiadania rzeczonej instrukcji pożarowej na właściciela, administratora lub użytkowników określonych w przepisach budynków.

Instrukcja pożarowa
Instrukcja pożarowa

Dla jakich obiektów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędna?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 6.8 nakłada obowiązek posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na właścicieli, administratorów lub użytkowników całych obiektów lub tych ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe. Obiektami tymi są budynki pełniące funkcję użyteczności publicznej, mieszkalnictwa zbiorowego (bloki mieszkalne, kamienice), obiektów produkcyjnych lub usługowych, a także inwentarskich. Przepisy dotyczą tych spośród wymienionych obiektów, w których istnieje strefa zagrożenia wybuchem bądź też:

  • kubatura brutto obiektu lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową jest większa niż 1 tys. m³ (zasada ta nie dotyczy budynków inwentarskich);
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego wynosi ponad 1,5 tys. m³;
  • obszar strefy pożarowej obiektu, który nie jest budynkiem, sięga 1 tys. m².

Co musi zawierać instrukcja pożarowa?

Właściwie przygotowane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą posiadać m. in. elementy uwzględniające określone uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej wynikające zarówno z przeznaczenia, jak i ze sposobu użytkowania obiektu. Znaczenie mają tu również wykorzystywane procesy technologiczne, posiadanie wydzielonego miejsca przeznaczonego do magazynowania, a także stan techniczny obiektu, w tym i ryzyko wystąpienia wybuchu.

W ramach instrukcji pożarowej powinno ulec zdefiniowaniu całe wyposażenie obiektu w określone przepisami urządzenia przeciwpożarowe (w tym również w gaśnice) oraz sposoby przeprowadzania przeglądów technicznych i konserwacji tychże urządzeń.

Dodaj komentarz