Bez kategorii

Prawo cywilne w pigułce

Większość osób zna podstawowe zasady postępowania cywilnego, jego rodzaje oraz tryby. Jednak dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z prawem cywilnym, poniższy tekst z pewnością będzie stanowił doskonałe wprowadzenie do dalszego pogłębiania tematu. Prawu cywilnemu podlegają postępowania procesowe i nieprocesowe.

Prawo cywilne
Większość osób zna podstawowe zasady postępowania cywilnego, jego rodzaje oraz tryby.

Prawo cywilne i jego rodzaje

Postępowanie cywilne dotyczy postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa:

 • cywilnego, np. sprawy dotyczące umów lub odszkodowań;
 • rodzinnego, np. sprawy małżeńskie lub pomiędzy rodzicami a dziećmi;
 • opiekuńczego, np. kwestie kurateli oraz opieki;
 • prawa pracy,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • oraz innych kategorii spraw, do których z mocy ustawy stosuje się regulacje dotyczące postępowania.

Należy wiedzieć, iż postępowanie procesowe jest podstawowym modelem postępowania cywilnego i co do zasady każda sprawa cywilna podlega rozpoznaniu w procesie. Wyjątkiem są te sprawy, które przepisy szczególne kierują bezpośrednio do rozpoznania w postępowaniu nieprocesowym.

Tryby postępowania

Prawo cywilne mówi o tym, że postępowanie cywilne może odbywać się w różnych trybach:

 • w trybie procesowym,
 • w trybie nieprocesowym.

W trybie procesowym rozpoznawane są sprawy dotyczące wykonania umów, o odszkodowanie, o rozwód, o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie ojcostwa, o ochronę prawa własności oraz innych praw rzeczowych. Ponadto postępowanie cywilne rozpatruje również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych czy prawa pracy. Do szczególnych rodzajów tego postępowania należą:

 • postępowanie uproszczone,
 • postępowanie nakazowe,
 • postępowanie upominawcze.

Natomiast postępowanie nieprocesowe rozpatruje sprawy o uznanie za zmarłego, ubezwłasnowolnienie, dotyczące władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, z zakresu kurateli oraz opieki, a także o stwierdzenie zasiedzenia. Ponadto prawo cywilne w przypadku postępowania nieprocesowego może również rozpoznawać sprawy o zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej lub o stwierdzenie nabycia czy podziału spadku.
Bardzo ważnym postępowaniem nieprocesowym jest postępowanie wieczystoksięgowe.

Kto może występować w poszczególnych postępowaniach?

W postępowaniu procesowym można wziąć udział jako:

 • powód – jest to osoba, która inicjuje całe postępowanie składając pozew,
 • pozwany – czyli osoba, przeciwko której skierowany jest pozew.

W przypadku postępowania nieprocesowego nazewnictwo jest nieco inne i przedstawia się następująco:

 • wnioskodawca – osoba, która inicjuje całe postępowanie poprzez złożenie wniosku;
 • uczestnik – osoba, której praw dotyczy wynik postępowania.

Dodatkowo w obu wymienionych powyżej postępowaniach można również uczestniczyć w roli świadka.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *