Bez kategorii

Pozyskiwanie środków na szkolenie pracowników

Efektywne szkolenie pracowników jest obecnie bardzo ważnym elementem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. W tym celu bardzo istotne pozostaje zainteresowanie się pozyskaniem środków, które będą miały charakter celowy w kontekście finansowania szkoleń, coachingu, mentoringu czy też np. studiów podyplomowych dla pracowników naszego przedsiębiorstwa. W tym celu warto zainteresować się takimi rozwiązaniami jak BUR Rzeszów, który pozwala na poszukiwanie i wybieranie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników z terenu województwa podkarpackiego.

BUR Rzeszów

Unia Europejska opłaca szkolenia pracowników!

Programy związane z Europejskim Funduszem Społecznym przewidują między innymi rozwijanie przedsiębiorstw oraz inwestowanie w osoby i ich kompetencje. W tym celu powstało wiele programów finansowania edukacji dla osób działających aktywnie w gospodarce. Chodzi nie tylko o podniesienie kompetencji zawodowych, ale i zdobycie wiedzy na temat realizowania skutecznej sprzedaży, marketingu. Osoby zainteresowane programami szkolone są również w zakresie tzw. umiejętności miękkich oraz podnoszeniu efektywności pracy, zarządzaniu czasem, projektami etc. Firmy korzystające z unijnych dotacji w ramach EFS mogą skorzystać z rozwiązania jakim jest BUR. Baza Usług Rozwojowych to spis dostępnych szkoleń, programów edukacyjnych oraz dofinansowania do kształcenia w ramach funduszów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak korzystać z BUR?

Firma zainteresowana pozyskaniem środków na szkolenia pracowników musi zarejestrować się w systemie BUR, zgodnie z założeniami sprawozdawczości przewidzianymi przez Unię Europejską. Następnie można przeszukiwać dowolnie bazę i zapisać swojego pracownika na jeden z programów szkoleniowych. Całość jest bardzo prosta do zorganizowania i nie wymaga szczególnego przygotowania. Warto więc całościowo zainteresować się tymi rozwiązaniami i wybrać konkretne opcje szkoleniowe dla swoich pracowników. Jest to świetne rozwiązanie dla nas wszystkich i pozwala cieszyć się doskonałymi efektami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *