Bez kategorii

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy. Treść oraz istota szkoleń dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom dowolnego zakładu, konieczne jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla nowych członków załogi. W późniejszym czasie niezbędne są natomiast regularne szkolenia okresowe. Jednak trudno zakładać bezwarunkowe podporządkowanie pracowników zasadom, jeżeli ich praca nie będzie nadzorowana przez wykwalifikowanego zwierzchnika. Dlatego tak ważne jest także szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Na czym polega szkolenie BHP dla pracodawców, menadżerów, brygadzistów i wszelkich innych zwierzchników?

https://streffa7.pl/

Przepisy oraz identyfikacja zagrożeń

Podstawowym elementem szkolenia dla pracowników nadzorujących jest nauka organizacji bezpiecznej pracy. Ponadto, uczestnicy szkolenia są informowani o zakresie indywidualnej odpowiedzialności w przypadku ewentualnych wypadków. Specjalista BHP zaznajamia kursantów również z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas kursu omawiane są przepisy polskie i europejskie, niezbędne jest również uwzględnienie regulaminu danego zakładu pracy, a nawet pojedynczego oddziału, czy hali.

Podczas szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zapoznajemy uczestników kursu z istniejącymi zagrożeniami. W przypadku każdego zakładu pracy, w zależności od specyfiki jego działalności, niebezpieczeństwa są odmienne, dlatego tak ważne jest każdorazowe dostosowywanie treści szkolenia do potrzeb.

Instruktaż dla osób kierujących pracownikami powinien również dostarczać wiedzy w zakresie szkolenia podwładnych. Pracodawcy oraz pracownicy nadzorujący niższego szczebla zapoznają się z wytycznymi dotyczącymi treści szkoleń wstępnych i zawodowych, jak również z wymaganą częstotliwością przeprowadzania szkoleń okresowych.

Dodaj komentarz