Bez kategorii

Łatwy, unikalny czy rozbudowany? Jaki temat pracy inżynierskiej wybrać?

Pisanie pracy inżynierskiej to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stają studenci politechnik na całym świecie. Wprawdzie na ostateczną ocenę pracy inżynierskiej wpływa bardzo wiele czynników, poczynając od przygotowania samego studenta, na formatowaniu tekstu kończąc, jednak kluczową rolę pełni temat, który niejednokrotnie decyduje o końcowym sukcesie.

Możliwe błędy przy wyborze tematu pracy inżynierskiej

Z niewłaściwego doboru tematu pracy inżynierskiej wynikają wielorakie zagrożenia. Temat może okazać się zbyt łatwy – a tym samym zbyt błahy, zbyt skomplikowany, za mało oryginalny lub odwrotnie – nazbyt wydumany. Co zrobić, aby uchronić się przed wyborem jednego z takich tematów?

Pisanie prac
Pisanie prac

Temat zbyt prozaiczny

Wielu studentów już na etapie planowania swoje pracy inżynierskiej poddaje się pokusie wyboru tematu, który wydaje im się bardzo łatwy, dzięki czemu jego opracowanie nie będzie wymagało większego wysiłku. Tematy takie spotkać można w bardzo wielu pracach licencjackich, inżynierskich, a nawet magisterskich. Niestety są to z reguły prace bardzo nisko oceniane, czasem wręcz odrzucane przez komisję. Powód? Zbyt łatwy temat to nie tylko brak oryginalności, ale i efekt, który nie daje szans na prawdziwe zweryfikowanie wiedzy przyszłego inżyniera.

Temat zbyt skomplikowany

To prawdziwa zmora ambitnych studentów. Oni to najczęściej wybierają tematy, którymi mogą się wyróżnić i dzięki którym chcą udowodnić komisji, iż należą do najlepszych na całej uczelni. Niestety, tematy te potrafią zamienić się w prawdziwe pułapki. Zbyt skomplikowany temat pracy inżynierskiej może okazać się nie do ogarnięcia nawet dla samych wykładowców, a ich dociekania na obronie pracy mogą pogrążyć niedoszłego inżyniera.

Temat mało oryginalny

Problem podobny, jak w przypadku zbyt łatwego tematu. Prace inżynierskie napisane na mało oryginalny temat są dla czytających je recenzentów zwykle śmiertelnie nudne, a zawarte w nich wnioski wtórne. Co gorsze, praca taka może wzbudzić podejrzenia, czy faktycznie była pisana samodzielnie przez studenta. Podejrzenie takie może z kolei doprowadzić – nawet jeśli system antyplagiatowy tego nie potwierdzi – do tego, że student pod naciskiem komisji nie da rady swojej pracy obronić.

Temat nazbyt wydumany

Tematy takie, wbrew pozorom, zdarzają się całkiem często. Są one efektem bądź to nadmiernych aspiracji studenta, bądź też wynikają z niedostatecznej wiedzy o kierunku studiów. Na całe szczęście w 90% przypadków temat taki jest bardzo szybko modyfikowany przez promotora.

Dodaj komentarz