Bez kategorii

Elektryk na liście 24 najbardziej pożądanych zawodów. Zdobądź uprawnienia elektryczne.

Pod koniec 2017 r. Business Center Club opracował listę, na której figurują najbardziej poszukiwani przez pracodawców specjaliści. Oprócz pielęgniarek, spawaczy, kierowców czy magazynierów znalazł się tam elektryk i inżynier elektryk.

Lista została opracowana na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Powstała w oparciu o rzetelną analizę sytuacji na rynku pracy. Brano pod uwagę potrzeby i dane pochodzące od przedsiębiorców, z ogłoszeń i informacji udostępnionych przez urzędy pracy oraz agencje pośrednictwa pracy. Popyt na wykwalifikowanych pracowników (również z branży elektrycznej) i braki kadrowe rosną, a rynek pracy tego deficytu nie zaspakaja.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Zdobycie uprawnień elektrycznych do 1 kV nie tylko podnosi konkurencyjność na rynku pracy, ale realnie zwiększa szanse na zatrudnienie w wielu sektorach. Co ważne, by je otrzymać, nie ma potrzeby podejmowania kształcenia w sprofilowanych szkołach zawodowych czy technikach. To ścieżka zawodowa, którą można rozwijać dzięki profesjonalnym kursom. Programy szkoleń mają na celu rzetelne przygotowanie do egzaminów i zdobycie stosownych uprawnień zawodowych.

Wiarygodny partner w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych

W Alercie od 2009 r. wspieramy w podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla osób prywatnych, firm i instytucji. Nasze usługi dostosowane są do zmieniających się warunków rynkowych i prawnych. Nasi doświadczeni instruktorzy kompleksowo przygotują Cię do zdobycia uprawnień elektrycznych i podjęcia pracy w zawodzie elektryka.

https://m2net.pl/

Uprawnienia elektryczne g1

Jakie uprawnienia zdobędziesz? Uprawnienia elektryczne g1 dotyczą urządzeń, sieci i instalacji  elektroenergetycznych, które przetwarzają, zużywają, przesyłają i wytwarzają energię elektryczną. Ich zakres to:

 • montaż,
 • obsługa,
 • remont,
 • konserwacja,
 • przeprowadzanie działań kontrolno-pomiarowych.

Są to tzw. uprawnienia elektryczne e czyli związane z eksploatacją:

 • urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzeń elektrotermicznych,
 • urządzeń do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektrycznej sieć trakcyjnej,
 • elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania,
 • zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej. 

Ponadto trzeba pamiętać, że dodatkowe uprawnienia elektryczne budowlane podnoszą konkurencyjność na rynku pracy, jeśli już działamy w branży budowlanej.

Pracuj również za granicą

Jednostką wydającą Świadectwo Kwalifikacyjne, na podstawie wyników egzaminu, jest SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Świadectwo jest ważne jest nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju na podstawie regulacji dotyczących wzajemnego uznawania uprawnień zawodowych (obszar UE, państwa członkowskie EFTA, Konfederacja Szwajcarska).

Dodaj komentarz