Bez kategoriiBlogUsługi

Rozwieść się czy ratować związek, czyli lepszy rozwód czy separacja?

W życiu bywa różnie. Często w małżeństwie nie układa się tak, jak powinno, a i perspektywy odnośnie poprawy sytuacji w przyszłości bywają nikłe. Wówczas należy zadać sobie pytanie, co dalej? Rozwód czy separacja?

Rozwód vs separacja

Ogólnie rzecz biorąc, większość z nas, mniej więcej, wie, na czym polega zarówno rozwód, jak i separacja. Jednak wątpliwości pojawiają się w momencie, gdy nie wiemy, które rozwiązanie będzie dla nas w danej chwili najlepsze. Sprawdźmy zatem, jaka jest istota rozwodu oraz jaka jest różnica pomiędzy nim a separacją.

Rozkład pożycia małżeńskiego

Bez wątpienia, rozwód to rozwiązanie ostateczne, które definitywnie kończy formalne istnienie związku małżeńskiego. Jest to decyzja, od której nie ma już odwrotu. Aby doszło do rozwodu, sąd musi orzec zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Według monografii „Postępowanie cywilne. Kazusy”, w wyniku przeprowadzenia rozwodu pomiędzy byłymi małżonkami powstaje tzw. rozdzielność majątkowa, która bardzo często jest przyczyną wielu późniejszych sporów pomiędzy obiema stronami. Rozwód sprawia również, że byli małżonkowie, na mocy ustawy, nie będą po sobie dziedziczyć. Po orzeczeniu przez sąd rozwodu, obie strony postępowania mogą ponownie wstąpić w związek małżeński.

Kiedy rozwód ma rację bytu?

Rozwód to najlepsze rozwiązanie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w momencie, gdy nie ma żadnych możliwości na dalsze wspólne życie i pojawia się chęć zerwania wszelkich więzi łączących jednego małżonka z drugim. Tutaj pojawia się również kwestia wychowania wspólnych dzieci. Naturalnym jest, że byli małżonkowie powinni zajmować się wspólnym ich wychowywaniem oraz zapewnić dzieciom odpowiednie i godne warunki życiowe. To sąd w głównej mierze decyduje o tym, jakie będą prawa rodziców do wychowywania potomstwa oraz jakie będą ich obowiązki wobec niego (m.in. świadczenia alimentacyjne). Po drugie, rozwód będzie uzasadniony w sytuacji, gdy jedno z małżonków wyraża chęć wejścia w nowy związek małżeński.

Separacja, czyli reanimacja związku

Separacja jest, w gruncie rzeczy, bardzo podobna do rozwodu, ponieważ zwalnia obie strony z konieczności wykonywania obowiązków małżeńskich. Separacja jednak ma na celu stworzenie warunków obu małżonkom do przemyślenia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia próby reanimacji umierającego związku. W przypadku separacji praktycznie nie zachodzi konieczność wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Zarówno rozwód, jak i separację małżeńską regulują identyczne przepisy Kodeksu postępowania Cywilnego (art. 436-446 k.p.c.).

Bywają również sytuacje, gdy jedna ze stron optuje za separacją, natomiast druga jest definitywnie zdecydowana na przeprowadzenie postępowania rozwodowego. Wówczas o zastosowaniu jednego z tych dwóch rozwiązań decyduje w głównej mierze sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *