AktualnościBiznes

Analiza osobowości w oparciu o koncepcję MBTI na stoisku BMM

Często kiedy poznajemy i obserwujemy innych ludzi dochodzimy do wniosku, że niektórzy z nas są do siebie podobni, a inni mają zgoła odmienne cechy charakteru. Dosyć szybko stwierdzono, że podobieństwa oraz różnice mają swoje wzorce i prawdopodobnie nie jest to tylko kwestia przypadku. Próbę opisania tych prawidłowości stanowią typologie osobowości. Sprawdź, na czym polega koncepcja MPTI!

Identyfikator Typów Osobowości

Od czasów antycznych aż do przełomu XIX i XX wieku w typologiach przeważała koncepcja zakładająca, że człowiek musi zdecydowanie należeć do określonej grupy. Pomiędzy grupami nie ma elementów przejściowych, nie ma też żadnych typów mieszanych. To, że na kolejnym etapie stworzono pojęcie funkcji psychicznej, jest głównie zasługą Carla Gustava Junga. Według jego koncepcji cechy ludzkiej osobowości usytuowane są na współrzędnych w przestrzeni, zgodnie z intensywnością czynników i swoją obecnością. Praktycznym narzędziem stworzonym na podstawie tradycji Junga jest Identyfikator Typów Osobowości opracowany przez I. Myers i K. Briggs, nazywany w skrócie MBTI (Myers-Briggs Type Inducation).Podczas Kongresu Profesjonalistów IT, na stoisku firmy BMM Sp. z o.o., uczestnicy wydarzenia będą mogli poddać się analizie własnego typu osobowości w oparciu o koncepcję MBTI. Na podstawie krótkiego testu, wszyscy zainteresowani otrzymają raport dotyczący cech osobowości, które w sposób bezpośredni przekładają się na ich zachowania w pracy.

ZALETY MBTI

  • Proste i praktyczne narzędzie do precyzowania wymagań dla określonych funkcji lub stanowisk pracy
  • Skuteczne narzędzie przy szukaniu uzupełniających się typów przełożonych i podwładnych ustalania optymalnego składu zespołów pracowniczych;
  • Wyniki badań uważane są za wyjątkowo wiarygodne i znaczące zwłaszcza dla osób na stanowiskach menedżerskich i odpowiedzialnych za dobór członków zespołów projektowych;
  • Daje obiektywny opis osoby – bez oceniania;
  • Identyfikuje niekorzystne zjawiska i umożliwia ich wyjaśnienie, zrozumienie, a następnie daje wskazówki do aktywnej korekty.