Archiwa

Radosław Wal

Absolwent wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów przez sześć lat pełnił obowiązki asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Teleinformatyki na

Read More

Piotr Łukasiewicz

Inżynier systemów, od 15 lat związany z technologiami budowy, zarządzania i ochrony datacenter – projektował, wdrażał i nadzorował projekty zarówno

Read More

Sebastian Bienkiewicz

Informatyk z ponad 20-letnim doświadczeniem, pracował jako programista, administrator, konsultant, menadżer rozwoju rozwiązań Business Intelligence i kierownik dużych projektów IT.

Read More

Karol Wróbel

Dysponujący kilkunastoletnim doświadczeniem w IT kierownik Działu Bezpieczeństwa NASK SA, który łączy w sobie umiejętności stricte techniczne, projektowe i werbalne,

Read More

Bartłomiej Stępień

Inżynier Informatyk, absolwent Central Connecticut State University, Institute of Business Studies. Przez ostatnie 10 lat nabywał doświadczenia jako Product Manager,

Read More

Michał Szawuła

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Z branżą IT związany od ponad 10

Read More