Zintegrowana innowacyjność na przykładzie implementacji w Hotelu Heron.

OTWARCIE KONGRESU

Wojciech MATERNA Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka Prowadzenie: Dr hab. Dariusz TWORZYDŁO, dr Grzegorz HAJDUK