Business Intelligence generacji 3.0, rozwiązanie dla firm sektora MŚP.

27 paź 2016
13:25-13:55

Business Intelligence generacji 3.0, rozwiązanie dla firm sektora MŚP.

Grzegorz JURCZAK Kierownik Zespołu Workflow & BI Soneta sp. z o.o. oraz

Grzegorz FLAGA Kierownik Działu Handlu ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.