I blok tematyczny – Sprzedaż i bezpieczeństwo – Internetowe śledzenie – jak wykorzystać w biznesie i co na to Kowalski

CIO na linii frontu

Anna SIENKO Dyrektor Działu Usług Integracyjnych na Europę Centralną i Środkową, IBM Sp. z o. o.

Powitanie, otwarcie Kongresu

Wojciech MATERNA Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka oraz Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Rzeszowa