Powitanie, otwarcie Kongresu

02 paź 2014
9:00 – 9:10
Hotel Rzeszów

Powitanie, otwarcie Kongresu

Wojciech MATERNA Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka oraz Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Rzeszowa