Bez kategorii

Próbne obciążenia pali – podstawowe informacje

Próbne obciążenia pali fundamentowych, które są planowane z bardzo dużym wyprzedzeniem, powinny być przeprowadzone dokładnie w czasie, który został wyznaczony. Od ich precyzyjnego przygotowania zależy terminowe i prawidłowe wykonanie badań. W przypadku badania pali chodzi przede wszystkim o badania statyczne nośności pali, badania dynamiczne nośności pali oraz o badania ciągłości pali.

Badania ciągłości pali

Na czym polegają badania statyczne nośności pali?

Przeprowadzane na palach próbnych przed palowaniem zasadniczym badania pali mogą stanowić podstawę projektowania i być wykorzystywane już na tym etapie prac. Badania statyczne nośności pali wyróżniają się największą dokładnością. Polegają na dokonaniu pomiaru dotyczącego osiadania lub uniesienia głowicy pala pod wpływem obciążenia, którego wartość zmienia się w zależności od programu badań.

Czego dotyczą badania dynamiczne nośności pali?

Podstawą wykonania badania pali jest pomiar odkształceń za pomocą tensometrów i przyspieszeń opartych na czujnikach przyspieszenia. Zarówno odkształcenia, jak i przyspieszenia powstają w palu wskutek dynamicznego pogrążania w gruncie. Badania dynamiczne nośności pali określają nośność graniczną oraz towarzyszące jej przemieszczenia. Odnoszą się także do sprawdzania nośności granicznej stopy, pobocznicy, rozkładu nośności na długości pobocznicy pala i zależności obciążenia/osiadania poddawanego badaniu pala. Badania te są przeprowadzane za pomocą różnych metod.

Badania ciągłości pali a ich cel

Niskoenergetyczne i wysokoenergetyczne badania ciągłości pali polegają przede wszystkim na sprawdzeniu jakości pali, które są pogrążone w gruncie. Pozwalają z wystarczającą dokładnością na wskazanie długości pali oraz wielkości i lokalizacji przypuszczalnych, znaczących uszkodzeń trzonów pali.

Próbne obciążenia pali fundamentowych decydują o rozpoczęciu kolejnych prac, których kontynuowanie zależy głównie od otrzymanych wyników. Bardzo duże znaczenie ma więc jak najszybsze przedstawienie rezultatów po zakończonych badaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *