Bez kategorii

Pożyczki na założenie biznesu

Pożyczki na założenie biznesu – gdzie i dla kogo?

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma decyzjami i barierami, z którymi należy się zmierzyć, aby odnieść rynkowy sukces. Dla wielu młodych czy też debiutujących na rynku przedsiębiorców poważnym problemem jest zazwyczaj zdobycie odpowiedniego kapitału w banku na początek swojej działalności. Wyjściem z tej sytuacji mogą być pożyczki finansowane ze środków unijnych.

Jeśli nie kredyt bankowy, to co?

Młody przedsiębiorca ma kilka opcji na finansowe wsparcie swojego biznesu. Może postarać się kredyt gotówkowy, poszukać partnera strategicznego lub skorzystać z ofert pożyczkowych. Najczęściej banki odmawiają udzielenia kredytu osobom młodym, nieposiadającym odpowiedniej historii kredytowej, których biznesplany, w oczach bankowców, charakteryzują się dość dużym ryzykiem niepowodzenia. Takie osoby mogą również zdecydować się na podpisanie umowy partnerskiej z podmiotem dysponującym odpowiednim kapitałem, o ile takowy się znajdzie i zgodzi się finansować konkretne przedsięwzięcie. Pozostaje więc oferta pożyczkowa. Tutaj z pomocą przychodzi młodym przedsiębiorcom Unia Europejska, która wspiera projekty nie mające szans na finansowanie z innych źródeł rynkowych.

Dla kogo?

Pożyczki na założenie biznesu ze środków unijnych to tanie, niskooprocentowane instrumenty zwrotne, które zapewniają finansowanie projektów osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, a także przedsięwzięć realizowanych przez mikro i małe firmy. Tego rodzaju wsparcie udzielane jest również m.in. osobom bezrobotnym, poszukującym pracy opiekunom osób niepełnosprawnych czy też osobom o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Pożyczki udzielane są osobom, które m.in.:

  • nie są zatrudnione oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej,
  • nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku pożyczkowego,
  • nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Podstawowe parametry pożyczki

Pożyczka na założenie biznesu jest najczęściej udzielana w wysokości nie większej niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty takiego zobowiązania wynosi maksymalnie 7 lat z możliwości karencji w spłacie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Doradztwo i szkolenia

Oprócz wsparcia finansowego osoby ubiegające się o pożyczkę mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych oraz szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania czy też prowadzenia księgowości w firmie. Jest to istotna, merytoryczna pomoc w prawidłowym wejściu firmy na rynek. Osoby zainteresowane uzyskaniem pożyczki na działalność gospodarczą mogą zwrócić się o pomoc w dopasowaniu odpowiedniej pożyczki do swoich potrzeb oraz realizowanej działalności do Banku Gospodarstwa Krajowego lub do konkretnego pośrednika finansującego dany produkt.

Dodaj komentarz