Wojciech Szymański

Dyrektor Działu Marketingu Internetowego, Ideo Sp. z o.o.

Wojciech Szymański

Dyrektor Działu Marketingu Internetowego, Ideo Sp. z o.o.

Biografia

Wojciech Szymański, ekspert ds. e- marketingu oraz e- PR. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na specjalnościach: systemy i sieci komputerowe (studia inżynierskie) oraz inżynieria komputerowa i multimedialna (studia magisterskie).

Od 2013 roku dyrektor Działu Marketingu Internetowego w agencji interaktywnej Ideo Sp. z o.o., gdzie nadzoruje pracami działu, wyznacza jego cele i odpowiada za wyniki finansowe, a także dalszy rozwój. Od 2014 roku prezes Ideo Force – marki Ideo specjalizującej się w e-marketingu oraz e-commerce.

Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – najlepiej ocenianej uczelni w Polsce południowej wg Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2013, przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą.

Wykładowca studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie gdzie pomaga swoim słuchaczom doskonalić warsztat z praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych w marketingu.

Jest doradcą, trenerem i konsultantem. Prowadzi szkolenia oraz kursy. Wykonuje badania oraz ekspertyzy e- marketingowe. Jest autorem wielu artykułów oraz publikacji. Współautor książek m.in. E-marketing – kompendium dla menadżerów” – ISBN: 978-83-927397-0-8.