Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB)

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB)

Biografia

Posiada wielolenie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych. Ukończył kurs z reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification). Pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu). Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.