Janusz Lenkiewicz

Dyrektor zarządzający mediaKURSY

Janusz Lenkiewicz

Dyrektor zarządzający mediaKURSY

Biografia

Doradca w zakresie metodyki e-learningu i zastosowania nowych technologii w nauczaniu, szkoleniach i zarządzaniu wiedzą. Kieruje projektami e-learningowymi realizowanymi dla największych klientów korporacyjnych i czołowych wyższych uczelni w Polsce. Jako ekspert i recenzent brał udział w wielu innowacyjnych projektach m.in. w projekcie „How To Webcast”(Obserwatorium Zarządzania – 2010 r.), recenzje dla MultiWiedza.pl (Agora) i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz innych.

Jako autor publikuje swoje artykuły w pismach branżowych i książkach. Prowadzi wykłady i szkolenia dla uczelni wyższych (m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Szczecinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dla organizacji i urzędów (m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Spółdzielczej), dla korporacji i firm (m.in. BZ WBK, Lean Enterprise Institute Polska, Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i innych). Bloger – prowadzi bloga mediaWIEDZY.pl.